Skip to main content Skip to main nav
Skip to nieuwsresultaten filter

Nieuws

12 mei 2020

De dijk helpt de natuur: wie bloemen zaait zal bijen oogsten

De bijen en andere insecten hebben het moeilijk. Waterschappen kunnen helpen door hun dijken bloemrijk te maken en zo de biodiversiteit verhogen.

Lees meer
bloemrijke dijken

03 mei 2020

Polder2C's is aan!

De afgelopen periode zijn belangrijke stappen gezet in de verdere voorbereidingen van het project Polder2C's-Living Lab Hedwige-Prosperpolder. Het is de bedoeling dat de eerste grote proeven in oktobe...

Lees meer

03 mei 2020

Van het gas af, aan het afval- en oppervlaktewater?

Water is ook warmte. En als je die warmte terugwint uit afvalwater of oppervlaktewater, kun je er gebouwen en woningen mee verwarmen. STOWA doet samen met andere partners onderzoek om ervoor te zorgen...

Lees meer

30 april 2020

STOWA & HWH

STOWA en Het Waterschapshuis bewonen hetzelfde pand aan het Stationsplein in Amersfoort. Op verschillende verdiepingen doen ze heel verschillend werk. Toch wordt de grens tussen beide steeds dunner. ‘...

Lees meer

22 april 2020

Het Coronavirus & afvalwater. Projectdossier

Het RIVM verzamelt informatie over het mogelijke voorkomen van het Coronavirus in afvalwater en adviseert zuiveringsbeheerders over het voorkomen van besmetting met het virus. STOWA heeft een projectd...

Lees meer

22 april 2020

De dijk op z'n duvel geven...

De transformatie van de Hedwige-Prosperpolder naar getijdennatuur geeft waterkeringexperts een geweldige mogelijkheid om alle aspecten van hoogwaterveiligheid te onderzoeken. Van belastingproeven tot ...

Lees meer

21 april 2020

ORK IV: 'Slim investeren' & 'uitlegbaar veilig'

Al sinds 2004 draagt het Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen ORK met praktijkgerichte kennis en kunde bij aan het op orde krijgen en houden van de regionale keringen in ons land. Het programma i...

Lees meer

21 april 2020

Lumbricus: ode aan de regenworm (en meer)

Wormen kun je beschouwen als collega’s van de waterschappen. Met miljoenen tegelijk zorgen zij dat de bodem meer water op kan nemen bij wateroverlast en meer water vast kan houden bij droogte. Reden g...

Lees meer

14 april 2020

DNA-technieken voor waterbeheerders

In het waterbeheer worden op steeds grotere schaal DNA-technieken ingezet. Bijvoorbeeld bij het opsporen van muskusratten, het monitoren van de zwemwaterkwaliteit, monitoring voor de KRW, het opsporen...

Lees meer

14 april 2020

Betere waterkwaliteit = minder broeikasgassen

Emissies van broeikasgassen uit oppervlaktewater dragen mogelijk wel vijf procent bij aan de totale broeikasgasemissies van ons land. Hoe slechter de waterkwaliteit, hoe hoger bovendien de uitstoot va...

Lees meer

14 april 2020

Baggerdiepte bepalen vanuit de lucht?

STOWA heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden om vanuit de lucht, met Groene LiDAR (Laser Imaging Detection And Ranging) de dieptes van watergangen in te schatten en te kijken of er ...

Lees meer

07 april 2020

Extra zoetwater dankzij waterfabriek?

Hoe zorgen we - ook in de toekomst - voor voldoende zoet water van goede kwaliteit, voor landbouw, natuur, industrie en huishoudens? Kunnen we afvalwaterzuiveringen ombouwen tot 'waterfabrieken' die w...

Lees meer