Nieuws

15 november 2019

Tussenstand Nationale Analyse Waterkwaliteit

De voorziene maatregelen van de waterschappen en uit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer leiden er vooralsnog niet toe dat de gestelde doelen van de Kaderrichtlijn Water voor nutriënten, biologie en c...

Lees meer

11 november 2019

Warmte uit water en de wet..

Waterbeheerders en drinkwaterbedrijven hebben de nodige juridische speelruimte om de mogelijkheden van aquathermie - het terugwinnen van warmte uit afvalwater, oppervlaktewater en drinkwater - te benu...

Lees meer

07 november 2019

Zoetwatermaatregelen? Droogterisico's!

Nederlandse onderzoekers hebben een risicobenadering ontwikkeld voor droogte. Hiermee is het mogelijk om, net als voor waterveiligheid, zoetwatermaatregelen te baseren op informatie over risico's. Onl...

Lees meer

06 november 2019

Kaumera wint Aquatech Innovation Award

Kaumera Nereda® Gum is de grote winnaar van de toonaangevende Aquatech Innovation Awards 2019. Deze nieuwe biobased grondstof, die wordt gewonnen uit het korrelslib afkomstig van het Nereda® -zuiverin...

Lees meer

18 oktober 2019

Kennisdag Zoetwater

Op dinsdag 24 september 2019 organiseerde het Deltaprogramma Zoetwater de achtste Zoetwater kennisdag, bij de Zilveren Vosch in Utrecht. Het thema van deze dag was het ‘omgaan met risico’s en onzekerh...

Lees meer

16 oktober 2019

Milieurisico's diergeneesmiddelen

Restanten van geneesmiddelen voor dieren kunnen in het water, in de bodem en in de mest van dierlijke grazers terechtkomen. Middelen tegen parasieten vormen een risico voor het milieu, omdat ze schade...

Lees meer

11 oktober 2019

STOWA ter Info 74: droogte én nattigheid

Droogte én nattigheid: twee belangrijke onderwerpen die aan bod komen in de nieuwste uitgave van de STOWA ter Info, het magazine waarin we bestuurders en beleidsmakers op de hoogte houden van ons werk...

Lees meer

10 oktober 2019

Compleet én actueel beeld van kans op extreme neerslag

Op 10 oktober vond in Utrecht een speciale dag ‘over last van wateroverlast’ plaats, georganiseerd door STOWA en stichting RIONED. Tijdens deze dag is een samenhangende set statistiekproducten geprese...

Lees meer

09 oktober 2019

Symposium Waterfabriek

Schoon water wordt steeds vaker gezien als de zesde grondstof die waterschappen kunnen winnen uit afvalwater. Daarmee wordt een rwzi behalve grondstoffenfabriek een echte waterfabriek. Op donderdag 31...

Lees meer

09 oktober 2019

Nieuwsbrief Lumbricus

Onlangs verscheen er een nieuwsbrief over het programma Lumbricus, Latijn voor regenworm. Het programma moet kennis, instrumenten en werkwijzen opleveren voor het klimaatrobuust inrichten en beheren v...

Lees meer

07 oktober 2019

Risicobenadering droogte

De afgelopen jaren hebben enkele Nederlandse onderzoekers in het kader van het Europese Horizon 2020 programma Imprex een risicobenadering ontwikkeld voor droogte. Hiermee is invulling gegeven aan de ...

Lees meer

02 oktober 2019

Nieuwe duurzame grondstof Kaumera gelanceerd

Waterschappen, wetenschap en het bedrijfsleven presenteerden op 2 oktober een nieuwe grondstof uit afvalwater: Kaumera Nereda® Gum. In Zutphen werd daarvoor de eerste Kaumera grondstoffenfabriek ter w...

Lees meer