Nieuws

10 april 2019

STOWA ter Info 72: alles over droogte

2018. Daar krijgen we allemaal nog steeds dorst van, heel veel dorst. Letterlijk en figuurlijk. Waterbeheerders moesten alle zeilen bijzetten. Om de zoetwatervoorziening te waarborgen en verzilting te...

Lees meer

08 april 2019

Wat waren uw ervaringen met droogte?

Het Platform Samen Klimaatbestendig is benieuwd naar uw ervaringen met de droogte van 2018. Wat is u bijgebleven? Wat hebt u ervan geleerd? Welke maatregelen hebt u mogelijk genomen, en hoe succesvol ...

Lees meer

05 april 2019

Kennisimpuls Waterkwaliteit officieel van start

De waterkwaliteit is in grote delen van het land de afgelopen jaren duidelijk verbeterd, maar de verbetering stagneert. Daarom is op 5 april de Kennisimpuls Waterkwaliteit van start gegaan. In dit ken...

Lees meer

27 maart 2019

Slim malen = opti-malen!

Waterschappen kunnen jaarlijks tot 70 procent energie besparen bij polder- en boezembemaling door gebruik te maken van slimme sturingssystemen. Daarmee brengen ze ook hun CO2-emissie flink terug. Dat...

Lees meer

26 maart 2019

Testers gezocht voor nieuwe methode blauwalgenmonitoring

STOWA is in februari 2019 gestart met een onderzoek naar het gebruik van DNA-technieken en toxinebepalingen bij de monitoring en risicobeoordeling van blauwalg. De verwachting is dat deze technieken e...

Lees meer

22 maart 2019

Aanpak microverontreinigingen

Waterbeheerders en het Rijk maken serieus werk van het aanpakken van medicijnresten en andere microverontreinigingen in het watermilieu om de waterkwaliteit te verbeteren. Dat bleek tijdens een drukbe...

Lees meer

22 maart 2019

Studie naar uitheemse rivierkreeften

STOWA laat samen met enkele waterschappen en andere partijen onderzoek doen naar de factoren die de aan- of afwezigheid van uitheemse rivierkreeften in wateren bepalen. Deze stap moet uiteindelijk lei...

Lees meer

15 maart 2019

Power to the people? Power to the Gas!

STOWA heeft verkennend onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden om de overtollige geproduceerde elektriciteit op het terrein van rwzi's om te zetten in een gasvormige drager als waterstof. 'Po...

Lees meer

22 februari 2019

Handreiking voor vergunningverlening drijvende zonneparken op water

Waar en onder welke voorwaarden is het toegestaan om zonnepanelen op water te plaatsen en wat zijn de mogelijke effecten op het watersysteem? De ‘Handreiking voor vergunningverlening drijvende zonnepa...

Lees meer

13 februari 2019

Deltafact over belang bodemorganische stof voor het waterbeheer

STOWA heeft een Deltafact laten opstellen over de rol die bodemorganische stof vervult bij het vasthouden van water in de bodem (sponswerking). Deltafacts zijn online kennisdossiers met een korte en k...

Lees meer

11 februari 2019

Waterlabel: Inzicht in waterberging op eigen terrein

STOWA en Stichting RIONED introduceren een scoringsmethodiek waarmee waterbeheerders hun beleid rond hemelwatermaatregelen op particulier terrein kunnen onderbouwen en bewoners en bedrijven kunnen sti...

Lees meer

11 februari 2019

Nieuwe curssussen nieuwe normering waterveiligheid

Eind 2018 zijn vijf nieuwe cursussen aangekondigd binnen het opleidingsprogramma Implementatie Nieuwe Normering Waterveiligheid INNW. Deze cursussen worden de komende maanden gegeven. Het betreft curs...

Lees meer