Skip to main content Skip to main nav
Skip to nieuwsresultaten filter

Nieuws

26 augustus 2021

Kennisdag Inspectie Waterkeringen verplaatst, alternatief online programma

De 18e Kennisdag Instandhouding Waterkeringen, die zou plaatsvinden op 16 september a.s, is verplaatst naar volgens voorjaar. In plaats daarvan vindt er een digitale bijeenkomst plaats over de hoogwat...

Lees meer

23 augustus 2021

Onderzoek ontwikkeling watergebonden insecten

De diversiteit aan watergebonden insecten, en daarmee de natuurkwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland, is de afgelopen drie decennia toegenomen. Het aantal insecten dat gebaat is bij een goed...

Lees meer

14 augustus 2021

Deltafact over Rivierkreeften

STOWA heeft onlangs een Deltafact uitgebracht over (exotische) rivierkreeften. Het factsheet geeft een actueel overzicht van de verschillende feiten over rivierkreeften. Er wordt onder meer ingegaan o...

Lees meer

08 augustus 2021

Klimaat & waterkwaliteit in de stad

STOWA en het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden starten de komende maanden met het in beeld van de effecten van klimaatverandering en klimaatadaptatiemaatregelen op de waterkwaliteit in de bebou...

Lees meer

03 augustus 2021

Klimaat Impact Monitor

Nederland krijgt steeds vaker te maken met extreem weer zoals wateroverlast, droogte en natuurbranden. Dit heeft gevolgen voor onze gezondheid, steden, infrastructuur, landbouw en natuur. Wageningse o...

Lees meer

02 augustus 2021

iPIGS voor bepalen toestand persleidingen

STOWA en stichting RIONED ontwikkelen in een reeks samenhangende projecten innovatieve methoden om het persleidingenbeheer te professionaliseren. In dit verband worden onder meer de mogelijkheden onde...

Lees meer

22 juli 2021

Hoe extreem was neerslag in Limburg?

Hoe uitzonderlijk waren de neerslaghoeveelheden die onlangs in Zuid-Limburg in een tijdsbestek van 48 uur vielen? Uit de neerslagstatistieken die in opdracht van de STOWA in 2019 zijn opgesteld door K...

Lees meer

21 juli 2021

Terugdringen emissies rwzi's

STOWA en de waterschappen doen op rwzi's intensief onderzoek naar de uitstoot van broeikasgassen, zoals lachgas en methaan. Ook wordt er gekeken hoe de uitstoot van deze broeikasgassen op de zuivering...

Lees meer

15 juli 2021

Podcasts over droogte en waterveiligheid

Nu te vinden in jouw favoriete podcastapp: de Kracht van Kennis! In deze STOWA-podcast serie onder leiding van podcastmaker Tom Jessen gaan we in op actuele wateronderwerpen, met een kleine knipoog. D...

Lees meer

15 juli 2021

De rwzi als waterfabriek: verbind vraag en aanbod!

Hergebruik van water kan een belangrijke rol spelen bij het streven naar regionale en lokale zelfvoorziening. Het verbinden van wateraanbod en watervraag is daarbij van belang. Waterschappen ontwikkel...

Lees meer

13 juli 2021

Samenwerking RCE en STOWA

Op 12 juli 2021 sloten STOWA en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Directeuren Arjan de Zeeuw (RCE) en Joost Buntsma (STOWA) onderschreven de hernieu...

Lees meer

12 juli 2021

NHI-Nieuwsbrief verschenen

Onlangs verscheen een nieuwe uitgave van de nieuwsbrief over het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium. Het NHI is een hydrologische gereedschapskist die waterbeheerders een eenduidige, uniforme bas...

Lees meer