Skip to main content Skip to main nav
Skip to nieuwsresultaten filter

Nieuws

22 maart 2021

Aquathermie: hoe regel je het?

Hoe bepaal je als gemeente, waterschap of provincie je positie in aquathermieprojecten? Wat zijn je eigen ambities? En is je organisatie er klaar voor? Al dit soort vragen staan centraal in het verken...

Lees meer

19 maart 2021

Vier nieuwe IPMV- haalbaarheidsstudies

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, STOWA en de waterschappen werken aan het doorontwikkelen en praktijkgereed maken van technieken voor het verwijderen van medicijnresten en andere organ...

Lees meer

19 maart 2021

Anticiperen op de KRW na 2027: wat kan beter?

In 2027 zal de Europese Kaderrichtlijn Water naar verwachting ongewijzigd worden voortgezet. STOWA wil lessen trekken uit de ervaring die waterbeherend Nederland tot dusver met de uitvoering van de ri...

Lees meer

17 maart 2021

Klimaatbestendige stad: hoe doe je dat?

Nederlandse gemeentes barsten van de kennis rondom klimaatadaptatie. Maar: wat al lang en breed toegepast wordt binnen de ene gemeente, is niet altijd vanzelfsprekend, of zelf niet bekend, bij de ande...

Lees meer

16 maart 2021

Kenniscentrum Bever

Onlangs ging het Kenniscentrum Bever van start. Hierin werken organisaties samen aan het bundelen van kennis en actuele informatie over de bever. De beverpopulatie groeit sinds de herintroductie in 19...

Lees meer

16 maart 2021

AquaConnect: zoetwatervoorziening garanderen

Onlangs ging het onderzoeksprogramma AquaConnect van start. In het programma werken tal van onderwijs- en kennisinstellingen, bedrijven, waterschappen, andere overheden en partijen (w.o. STOWA ) aan o...

Lees meer

15 maart 2021

Effect van consumentenproducten op waterkwaliteit onduidelijk

Onderzoek naar twintig typen consumentenproducten – waaronder shampoo, vaatwasmiddel, tandpasta en deodorant – maakt duidelijk dat nog lang geen antwoord mogelijk is op de vraag welke stoffen in consu...

Lees meer

08 maart 2021

Onderzoek naar invloed riothermiesystemen op werking rwzi's

Het potentieel van thermische energie uit afvalwater is enorm. Maar hoe kunnen we zo veel mogelijk warmte uit het riool winnen, zonder gevolgen voor de afvalwaterzuivering? Dat heeft Syntraal in opdra...

Lees meer

02 maart 2021

PFAS? IPMV? KLIMAP? KRW? CoP? STOWA ter Info 78!

Onlangs verscheen een nieuwe uitgave van de STOWA ter Info, het kwartaalmagazine waarin we u graag meer vertellen over de achtergronden bij de onderzoeken die STOWA (mede) laat uitvoeren.

Lees meer

02 maart 2021

Nieuwe versie Waterwijzer Natuur

Hoe richt je het regionale waterbeheer zo in, dat het de gebruiksfuncties in een gebied optimaal bedient? En welke invloed hebben ingrepen in de waterhuishouding op deze functies? Het zijn vragen waar...

Lees meer

01 maart 2021

Dijksterkte en dijkreparaties testen in Hedwige-Prosperpolder

Zeespiegelstijging en extreme weersomstandigheden met hoogwater vormen een ernstige bedreiging voor Nederland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Hoe staat het met de sterkte van de dijken ...

Lees meer

01 maart 2021

Panacee of doos van Pandora?

De klassieke buisdrainage heeft met de introductie van nieuwe, regelbare vormen van drainage de afgelopen jaren een flinke impuls gekregen. Dat heeft een goede reden. Deze nieuwe drainagevormen kunnen...

Lees meer