Skip to main content Skip to main nav
Skip to nieuwsresultaten filter

Nieuws

09 februari 2022

Nieuwe resultaten All Risk

Het onderzoeksprogramma All-Risk onderzoekt samen met het Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP) het implementeren van de nieuwe veiligheidsnormering. Het gaat om inzichten waarmee dijkversterking sne...

Lees meer

09 februari 2022

Ervaringen delen met waterinfiltrerende verharding

Waterinfiltrerende verharding biedt mooie kansen om grote hoeveelheden hemelwater te infiltreren en vast te houden in stedelijk gebied. Op veel plekken is het daarom aangelegd. Ook zijn er al de nodig...

Lees meer

03 februari 2022

Nieuws van het PIW-front

Er is volop nieuws vanuit het Programma Professionaliseren Instandhouding Waterkeringen. Zo is onze nieuwsbrief vernieuwd en gaan we van start met een reeks webinars in de aanloop naar de 19e Kennisda...

Lees meer

02 februari 2022

Klimaatminister op bezoek bij WDOD

Minister Rob Jetten van Klimaat heeft een bezoek gebracht aan de Smart Energy Hub op bedrijventerrein Hessenpoort in Zwolle. De rioolwaterzuivering Hessenpoort van Waterschap Drents Overijsselse Delta...

Lees meer
Foto van opslagtank waterstof

26 januari 2022

Hoe verbeter je de ecologische waterkwaliteit?

Op 13 januari 2022 vond het webinar ‘Ecologisch succesvolle maatregelen: wat weten we en hoe verder?’ plaats. Het webinar was georganiseerd vanuit het project Ecologie van de Kennisimpuls Waterkwalite...

Lees meer

24 januari 2022

Nieuwe experimenten Living Lab Hedwige-Prosperpolder

Het Living Lab Hedwige-Prosperpolder wordt tot begin maart nog even goed in gebruik genomen. Er staan tal van interessante en spannende experimenten gepland door de partners van het internationale pro...

Lees meer

24 januari 2022

Waterkwaliteit: een wereld te winnen met gedrag

Menselijk gedrag speelt een cruciale rol bij het verbeteren van de waterkwaliteit in Nederland. Niet alleen het gedrag van vervuilers zelf is belangrijk. Ook andere ketenpartijen beïnvloeden vervuilin...

Lees meer

24 januari 2022

Duinerosie meten voor verbeteren hoogwaterveiligheid

STOWA neemt deel aan het 4-jarige TKI-onderzoeksproject 'RealDune', een project over duinerosie. De verkregen inzichten kunnen helpen om ons zo goed mogelijk te beschermen tegen stormen vanaf zee. Het...

Lees meer

24 januari 2022

Pilots regionale veiligheid in afrondende fase

Bij Wetterskip Fryslân, Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard en de waterschappen Hunze en Aa’s en Aa en Maas worden pilots afgerond waarin is onderzocht je een nieuwe waterveiligheidsbena...

Lees meer

24 januari 2022

Aquathermie in 2022: kansen én obstakels

Waterschappen kunnen een bijdrage leveren aan de energietransitie.STOWA en de Unie van Waterschappen onderzochten daarvoor de potentie van aquathermie. Dat gebeurde onder de vlag van het Programma Wat...

Lees meer

20 januari 2022

Vind de weg in het woud van klimaattools!

Nederlandse gemeenten barsten van de kennis over klimaatadaptatie en er zijn talloze kennisproducten beschikbaar. Maar: wat al lang en breed toegepast wordt binnen de ene gemeente, is niet altijd beke...

Lees meer

19 januari 2022

Van ander gedrag naar betere waterkwaliteit

Gedrag van mensen speelt een cruciale rol bij waterkwaliteit in Nederland, zowel bij vervuilend gedrag, als voor het tegengaan van vervuiling. De vraag is: hoe verander je effectief en blijvend dat ge...

Lees meer