Skip to main content Skip to main nav
Skip to nieuwsresultaten filter

Nieuws

22 november 2022

Tijd voor een goed gesprek over klimaat en water!

Natte voeten? Hoog en (te) droog? Elke druppel telt?! Te nat en droog: wie maalt erom? Dit zijn de titels van vier zogenoemde praatplaten die STOWA heeft uitgebracht over resp. de klimaatbestendige st...

Lees meer

22 november 2022

Strategiesessie bever: urgent probleem aangekaart

Bij Koudekerke aan den IJssel is begin november een dode bever gevonden met een lengte van 1 meter 30 en een gewicht van maar liefst 40 kilogram. Gelukkig zijn niet alle bevers zo groot, maar er komen...

Lees meer

16 november 2022

SBIR-oproep STOWA: ontwikkel een biobased en circulaire oeverbescherming

STOWA daagt ondernemers uit om een verticale oeverbescherming te ontwikkelen gemaakt van bij voorkeur 100% biobased en 100% circulaire materialen. Dat gebeurt via een zogenoemde SBIR-innovatiecompetit...

Lees meer

15 november 2022

Visstand in kaart brengen met eDNA: goede resultaten

Onlangs werd een onderzoek afgerond naar de mogelijkheden de vismonitoring niet meer op klassieke manier uit te voeren, maar via het DNA dat ze achterlaten in het water, zogenoemd environmental DNA of...

Lees meer

8 november 2022

Een dijk inspecteren: hoe doe je dat?

Dijken beschermen ons land tegen overstromingen, maar krijgen door klimaatverandering steeds meer te verduren. Neem bijvoorbeeld de droogte van afgelopen zomer. Welke invloed heeft dit op onze waterke...

Lees meer

7 november 2022

Samenwerking om KRW-doelen te halen moet op de schop

STOWA wil lessen trekken uit de ervaring die waterbeherend Nederland tot dusver met de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water heeft opgedaan. De stichting is daarom een meerjarig onderzoek gestart om ...

Lees meer

1 november 2022

Samenwerking demonstratieproject ‘Supersludge’ beëindigd

De samenwerking tussen publieke en private partijen in het kader van het demonstratieproject Supersludge is in de zomer van 2022 officieel afgerond. De waterschappen Aa en Maas en De Dommel, STOWA, sl...

Lees meer

28 oktober 2022

Voorland-experimenten Floodproof Holland

Wat is het effect van voorlanden, zoals zandige kwelders, zandbanken of platen in het kustgebied en de estuaria, op bresontwikkeling in waterkeringen? Dit was één van experimenten die zijn uitgevoerd ...

Lees meer

28 oktober 2022

Een masterclass 'Zandzakkunde'

Op maandag 26 oktober 2022 organiseerde de CTW, het Crisis expertTeam Waterkeringen, een eerste masterclass zandzakkunde. Ruim veertig deelnemers troffen elkaar bij het steunpunt van waterschap Drents...

Lees meer

25 oktober 2022

Windturbines op of nabij waterkeringen: goed idee, of niet?

Een windturbine op of bij een waterkering in mijn beheergebied: is dat een goed idee, of niet? Het Kennisnetwerk Windturbines nabij waterkeringen - opgericht, naar aanleiding van de Green Deal Energi...

Lees meer

25 oktober 2022

Nu uit: NHI nieuwsbrief 2022-2

Onlangs verscheen weer een nieuwsbrief van het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium. Het NHI is een hydrologische gereedschapskist die waterbeheerders een eenduidige, uniforme basis biedt voor het ...

Lees meer

17 oktober 2022

Waterschadeschatter verbeterd: betere graslandfuncties en actuele landgebruikerskaart

De Waterschadeschatter is een online instrument waarmee waterbeheerders gedetailleerd de kosten en baten van wateroverlastmaatregelen in beeld kunnen brengen. Onlangs zijn enkele aanpassingen doorgevo...

Lees meer