Skip to main content Skip to main nav
Skip to nieuwsresultaten filter

Nieuws

01 oktober 2021

De podcast van Fleur & Floor!

Nu te vinden in jouw favoriete podcastapp: de vijfde aflevering van De Kracht van Kennis! In deze STOWA-podcast serie onder leiding van podcastmaker Tom Jessen gaan we in op actuele wateronderwerpen, ...

Lees meer

30 september 2021

Van normen naar toxische druk om waterkwaliteit te verbeteren

STOWA heeft voor bijna 86 honderd locaties in Nederland (periode 2013-2018) de toxische druk laten bepalen: het gezamenlijk effect dat álle aangetroffen stoffen in interactie met elkaar hebben op het ...

Lees meer

30 september 2021

Meerwaarde Biotamonitoring

Het meten van de concentraties chemische stoffen in levende organismen - zgn. biotamonitoring - is biologisch gezien een meer relevante parameter voor een goede waterkwaliteit dan het monitoren van co...

Lees meer

27 september 2021

Nieuwe versie Waterwijzer Landbouw

Onlangs is er een nieuwe versie beschikbaar gekomen van de Waterwijzer Landbouw (WWL), namelijk de WWL-metarelaties versie 3.0.0.

Lees meer

19 september 2021

Waterwijzer Natuur: van grote waarde

Op 9 september vond voor de tweede keer de Gebruikersdag Waterwijzer Natuur (WWN)plaats. Dit instrument brengt in kaart welke effecten hydrologische veranderingen - als gevolg van menselijk ingrijpen...

Lees meer

15 september 2021

Waterkennis uit verleden voor wateropgaven van nu

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en STOWA (het kenniscentrum van de waterschappen) gaan onderzoeken hoe historische kennis over bodem, ondergrond, watersystemen en cultuurhistorie van nut kan...

Lees meer

09 september 2021

Duurzame alternatieven voor poederkool

Onlangs werd een laboratoriumonderzoek afgerond naar duurzame alternatieven voor actiefkool, dat wordt ingezet voor het verwijderen van medicijnresten en andere microverontreinigingen uit rwzi-afvalwa...

Lees meer

09 september 2021

STOWA Young Talent Day!

Klimaatadaptatie, energietransitie en digitale transformatie; het Nederlandse waterbeheer staat voor enorme uitdagingen. Jonge waterbeheerders staan te trappelen om deze aan te gaan. Ben jij zo'n jong...

Lees meer

30 augustus 2021

Jaarbericht én Jaarverslag 2020

Onlangs kwam het Jaarverslag 2020 uit. Het geeft een volledig overzicht van alle STOWA-activiteiten in 2020, met in de digitale versie veel links naar achterliggende video’s, informatie en documenten....

Lees meer

28 augustus 2021

STOWA relatiedag verplaatst naar 20 april 2022

STOWA heeft besloten de relatiedag ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan te verplaatsen naar woensdag 20 april 2022. De reden is dat COVID-19 naar het oordeel van het bestuur en directie op dit oge...

Lees meer
Logo 50 jaar stowa

26 augustus 2021

Kennisdag Inspectie Waterkeringen verplaatst, alternatief online programma

De 18e Kennisdag Instandhouding Waterkeringen, die zou plaatsvinden op 16 september a.s, is verplaatst naar volgend voorjaar. In plaats daarvan vindt er een digitale bijeenkomst plaats over de hoogwat...

Lees meer

23 augustus 2021

Onderzoek ontwikkeling watergebonden insecten

De diversiteit aan watergebonden insecten, en daarmee de natuurkwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland, is de afgelopen drie decennia toegenomen. Het aantal insecten dat gebaat is bij een goed...

Lees meer