Nieuws

27 augustus 2019

Q&A GRNBLW DKN!

Bij STOWA en tijdens de bijeenkomsten van de Community of Practice ‘Meten en monitoren groenblauwe daken’ krijgen we regelmatig allerlei vragen over groenblauwe daken. De meest voorkomende vragen én a...

Lees meer

22 augustus 2019

RiverCare afgerond

Eind juni werd in Nijmegen het vijfjarige kennisprogramma RiverCare officieel afgesloten. In het project zijn de effecten van uiteenlopende maatregelen onderzocht die zijn genomen om in grote rivieren...

Lees meer

20 augustus 2019

Tijdschrift Water Governance over droogte en watertekort

Onlangs verscheen een nieuwe editie van het tijdschrift Water Governance. De uitgave is geheel gewijd aan droogte en watertekort.

Lees meer

17 juli 2019

Symposium KRW doelen 27 juni 2019

Op 27 juni jl. kwamen inhoudelijke experts en bestuursadviseurs van waterbeheerders, provincies en andere partijen bijeen om zich te buigen over dilemma’s en mogelijke oplossingen bij het halen van de...

Lees meer

09 juli 2019

Nieuwsbrief NHI verschenen

Onlangs verscheen de eerste nieuwsbrief over het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium. Het NHI is een hydrologische gereedschapskist die waterbeheerders een eenduidige, uniforme basis biedt voor he...

Lees meer

26 juni 2019

Energie: waarin een kleine sector groot(s) wil zijn

Waterschappen zijn het minst nodig bij de energietransitie, vonden de meeste aanwezigen op het door STOWA en RIONED georganiseerde afvalwaterketensymposium 2019 in Wageningen. Toch was het middagdeel ...

Lees meer

25 juni 2019

STOWA ter Info 73

Het is weer zomer. Veel mensen zoeken verkoeling in, op en rond het water. Of ze duiken het water in voor een obstacle run of city swim. Waterschappen beoordelen de waterkwaliteit en adviseren provinc...

Lees meer

14 juni 2019

Nieuwe strategienota

Op 17 juni jl. werd de nieuwe strategienota gepresenteerd van STOWA. Dat gebeurde tijdens de bestuurdersdag van de Unie van Waterschappen. STOWA-voorzitter Luc Kohsiek reikte het eerste exemplaar van...

Lees meer

14 juni 2019

Dier-en dijkendag STOWA

Animo genoeg voor de tweede, door STOWA georganiseerde Dier- en Dijkendag die op 5 juni 2019 in Andel plaatsvond. Zo'n vijftig zeer geïnteresseerde aanwezigen kwamen kennis verzamelen over de risico'...

Lees meer

11 juni 2019

Climate proofing the region

Op 18 juni a.a. organiseren twaalf partijen in de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam de bijeenkomst 'Climate proofing the region'. De bijeenkomst maakt onderdeel uit van het WeMakeThe.ci...

Lees meer

06 juni 2019

Allemaal kreeftjes...

De landelijke waterschapswerkgroep Plaagsoorten heeft onlangs een speciale nieuwsbrief uitgebracht over uitheemse rivierkreeften. Vooral de aanwezigheid van de Rode Amerikaanse rivierkreeft baart wate...

Lees meer

06 juni 2019

Leren van wateroverlast

STOWA heeft onlangs door waterschappen uitgevoerde evaluaties van wateroverlastgebeurtenissen geanalyseerd. Belangrijkste conclusie: waterschappen zijn organisatorisch prima in staat adequaat op te tr...

Lees meer