Skip to main content Skip to main nav

16 april 2024

Onderzoek naar het benutten van de kennis over bacteriën in water en waterbodem

Biochemische processen staan aan de basis van de samenstelling van de gemeenschap van hogere organismen en bepalen daarmee in belangrijke mate het functioneren van de aquatische levensgemeenschap. De Radboud Universiteit doet onderzoek hoe de analyse van, en de kennis over bacteriën kan bijdragen aan het in beeld brengen van voor de ecologie belangrijke processen in water en waterbodem, zoals stikstofomzettingen en methaanproductie. De STOWA faciliteert het onderzoek met een financiële bijdrage. Dit gebeurt in het kader van het EBEO 2.0 project (stowa.nl/ebeo).

De laatste jaren hebben moderne DNA-analysetechnieken eraan bijgedragen dat er veel meer kennis is over de bacterie-gemeenschap en over de rol die deze speelt in het functioneren van aquatische systemen. Zowel in de waterbodem, als in de erboven staande waterkolom. 

Bacteriën staan aan de basis van de voedselketen. Ze breken organische bestanddelen af en verzorgen biochemische processen. Ze zijn daarmee sturend voor de organismen hoger op in de (aquatische) voedselketen, zoals de ‘kwaliteitselementen’ van de Kaderrichtlijn water: algen, macrofauna, waterplanten en vissen. De vraag is of we met dit gegeven kunnen komen tot een analyse-instrument dat kan bijdragen aan een betere diagnostische en mogelijk prognostische beoordeling van de ecologische kwaliteit van oppervlaktewater. 

Op de hoogte blijven van dit project? Schrijf je in voor de EBEO nieuwsbrief