Skip to main content Skip to main nav

27 maart 2024

Ontwikkelpaden: krachtig hulpmiddel bij klimaatadaptatie

Welke invloed heeft klimaatverandering op bodem en water van de hoge zandgronden? En hoe kunnen we die kennis gebruiken om het buitengebied klimaatbestendig te maken? Dat onderzochten 23 partijen samen in het vierjarige programma KLIMAP. Op 21 maart 2024 kwamen ze bijeen om de resultaten te delen.

Provincies, waterschappen, gemeenten, het Rijk, kennisinstituten, organisaties, bedrijven en bewoners: allemaal hebben ze een belangrijke rol in de transitie naar klimaatbestendige hoge zandgronden. En samen kunnen ze daar de vruchten van plukken, als ze uit het huidige denken en handelen durven te stappen. Met dat uitgangspunt kwamen circa 150 vertegenwoordigers van al deze partijen bijeen in Het Koelhuis in Zutphen. Ze bespraken de uitkomsten van het programma KLIMAP – Klimaatadaptatie in de Praktijk op de Hoge Zandgronden. Dit programma liep van 2020 tot en met 2023 en was mede gefinancierd vanuit de topsectoren Agri & Food en Water & Maritiem. Ook STOWA was betrokken bij KLIMAP

Hoe zet je nu al stappen naar een klimaatadaptieve, veerkrachtige omgeving als je te maken hebt met veel dynamiek, een grote ruimteclaim en verschillende belangen? KLIMAP probeerde daarop antwoord te geven door te experimenteren met een nieuwe manier van werken: het schetsen en kiezen van zogeheten ontwikkelpaden. Dat zijn routes naar een gezamenlijk doel, in dit geval een klimaatadaptieve inrichting van gebieden voor landbouw en natuur. Tijdens de afsluitende bijeenkomst op 21 maart kwamen de deelnemers bijeen om te praten over de resultaten en hun ervaringen, en om tijdens interactieve sessies te oefenen met het concept ontwikkelpaden. 

Meer weten?