Skip to main content Skip to main nav
Skip to nieuwsresultaten filter

Nieuws

13 juli 2021

Samenwerking RCE en STOWA

Op 12 juli 2021 sloten STOWA en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Directeuren Arjan de Zeeuw (RCE) en Joost Buntsma (STOWA) onderschreven de hernieu...

Lees meer

12 juli 2021

NHI-Nieuwsbrief verschenen

Onlangs verscheen een nieuwe uitgave van de nieuwsbrief over het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium. Het NHI is een hydrologische gereedschapskist die waterbeheerders een eenduidige, uniforme bas...

Lees meer

09 juli 2021

Drie winnaars Winnovatie challenge STOWA

Onlangs hebben STOWA en Waternet de winnaars van hun Winnovatie challenge ‘Warmte winnen en fosfor verwijderen uit oppervlaktewater: twee vliegen in een klap?’ bekend gemaakt. Met de challenge wilde b...

Lees meer

06 juli 2021

Terugblik Talkshow 'De Kracht van Kennis'

Op donderdagmiddag 1 juli jl. ging STOWA's jubileumcampagne 'De Kracht van Kennis' van start met een online talkshow. Jong en oud schoven aan bij talkshowhost Sacha de Boer. Tot de gasten behoorden on...

Lees meer

29 juni 2021

Plaagsoorten.nl

Onlangs ging de Plaagsoorten.nl live. De nieuwe website is een initiatief van de werkgroep Plaagsoorten van de Unie van Waterschappen en werd gerealiseerd met hulp van STOWA.

Lees meer

29 juni 2021

Ketenaanpak Medicijnresten internationaal erkend

Onlangs maakte de onafhankelijke, internationale stichting World Future Council de prijswinnaars bekend van de Future Policy Award. De Nederlandse Ketenaanpak Medicijnresten uit Water was één van de t...

Lees meer

25 juni 2021

Fit for the Future?

Dit jaar viert het Water Governance tijdschrift zijn 10 jarig bestaan. In dit nummer wordt stil gestaan bij de vraag of het waterbeheer klaar is voor het volgende decennium. Er wordt gekeken naar wat ...

Lees meer

25 juni 2021

Aquathermie in praktijk

Vanuit onderzoeksprogramma WarmingUP, waar STOWA aan deelneemt, zijn de algemene en technische eigenschappen van aquathermiesystemen in kaart gebracht. Het onderzoek laat zien hoe gerealiseerde aquat...

Lees meer

16 juni 2021

De kunst van het verkopen van 'afval'

Afval is grondstof in de circulaire economie. Daarom zoeken waterschappen – vaak met STOWA – naar methoden om ‘reststromen’ zoals zuiveringsslib, zeefgoed of bermgras om te zetten in duurzame producte...

Lees meer

11 juni 2021

Nieuwe versie 'Maatregel op de kaart'

‘Maatregelen op de kaart’ is een landelijke kaart (een zgn. GIS-tool) die voor ieder landbouwperceel in Nederland aangeeft welke landbouwmaatregelen agrariërs er kunnen nemen om emissies van stikstof ...

Lees meer

10 juni 2021

Kenniskrant over beperken gevolgen overstromingen

Stel dat er ergens een dijk doorbreekt, wat zijn dan de mogelijke gevolgen? En hoe kun je die zo veel mogelijk beperken? Dat zijn belangrijke vragen voor gemeenten, provincies, bedrijven en infrabehee...

Lees meer

09 juni 2021

Terugblik afvalwaterketensymposium

Op 18 mei 2021 organiseerden de Stichting RIONED en STOWA het jaarlijkse afvalwaterketensymposium. Inzichten, oplossingen en de transitie in de afvalwaterketen kwam samen in het thema gestapelde opgav...

Lees meer