Nieuws

31 oktober 2018

Hoe snel daalt de bodem?

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat momenteel met remote-sensingtechnieken een bodemdalingskaart opstellen. Hiermee wordt inzicht verkregen in gebieden die (relatief) snel dalen en wa...

Lees meer

31 oktober 2018

Veenbodemdaling aangepakt

Bodemdaling in veenweidegebieden staat volop in de belangstelling. Het Rijk ziet het inmiddels als een belangrijke beleidsopgave. Op 22 november as vindt het Veenomeen plaats, een nationaal congres ov...

Lees meer

31 oktober 2018

Integraal werken aan verbetering waterkwaliteit

Op 18 oktober vond in Spijkerboor (bij Zuidlaren) een speciale bijeenkomst plaats waarin medewerkers van Waterschap Hunze en Aa’s met elkaar van gedachten wisselden over maatregelen om de waterkwalite...

Lees meer

29 oktober 2018

Saniwijzer uitgebreid en vernieuwd

De Saniwijzer is uitgebreid en vernieuwd. De site van STOWA en stichting RIONED over nieuwe sanitatie geeft meer en ook meer praktische informatie. Ook is de navigatie flink verbeterd.

Lees meer

29 oktober 2018

MLV maakt comeback

STOWA heeft onlangs een studie afgerond waarin de kennis en inzichten die zijn opgedaan over meerlaagsveiligheid (MLV), zijn samengebracht. Ook wordt een overzicht gegeven van de instrumenten om de mo...

Lees meer

19 oktober 2018

Dutch Design uit afvalwater

Drie jonge ontwerpers en de Nederlandse waterschappen presenteren vanaf zaterdag a.s. Dutch Design gemaakt van Kaumera, een nieuwe grondstof uit afvalwater. Ze vonden alledrie een andere toepassing vo...

Lees meer

19 oktober 2018

Dieptemetingen met laser

Groene LiDAR biedt de mogelijkheid met laser de waterdiepte van ondiepe wateren in te meten vanuit de lucht. STOWA en enkele andere partijen laten momenteel de mogelijkheden van deze nieuwe technologi...

Lees meer

16 oktober 2018

Waterwijzers wijzen de weg…

Waterbeheerders beschikken sinds kort over twee state-of-the art instrumenten voor het doorrekenen van de effecten van waterhuishoudkundige veranderingen op landbouw en natuur en daarmee bij het klima...

Lees meer

15 oktober 2018

Neerslaggebeurtenissen voor stresstest vastgesteld

STOWA, RIONED en het ministerie van IenW hebben een advies uitgebracht over de neerslaggebeurtenissen waar overheden vanuit moeten gaan bij het in beeld brengen van de kwetsbaarheid voor wateroverlast...

Lees meer

06 oktober 2018

Enquête Deltafacts

STOWA geeft Deltafacts uit. Het zijn online kennisdossiers over onderwerpen op het snijvlak van klimaat en waterbeheer. Onlangs zijn de resultaten bekend geworden van een online enquête over deze serv...

Lees meer

04 oktober 2018

Potentie thermische energie uit water groter dan gedacht

De potentie van het winnen van warmte uit water als alternatief voor aardgas blijkt groter dan gedacht. Zo zou thermische energie uit oppervlaktewater kunnen voorzien in circa 40 procent van de totale...

Lees meer

01 oktober 2018

PE-loos slib ontwateren, kan dat?

STOWA en het Hoogheemraadschap van Rijnland hebben onderzoek laten doen naar een nieuwe, in Nederland ontwikkelde slibontwateringstechniek zonder chemicaliën, maar met borstels: de borstelcentrifuge. ...

Lees meer