Nieuws

02 oktober 2019

Nieuwe duurzame grondstof Kaumera gelanceerd

Waterschappen, wetenschap en het bedrijfsleven presenteerden op 2 oktober een nieuwe grondstof uit afvalwater: Kaumera Nereda® Gum. In Zutphen werd daarvoor de eerste Kaumera grondstoffenfabriek ter w...

Lees meer

02 oktober 2019

Werkconferentie Groene Daken

Op 25 september jl. hielden het Nationaal Daken Plan (NDP), KNW Waterwerk en STOWA een speciale werkconferentie. Meer dan 100 deelnemers werkten vanuit verschillende invalshoeken aan de strategische a...

Lees meer

25 september 2019

Nieuwe bestuurders

Deze zomer traden twee nieuwe leden toe tot het bestuur van STOWA. Het gaat om Directeur Veiligheid en Water bij Rijkswaterstaat Katja Portegies en dijkgraaf Co Verdaas van Waterschap Rivierenland. Ro...

Lees meer

23 september 2019

Opleidingsprogramma INNW afgerond

Vanaf 2017 wordt er gewerkt met nieuwe veiligheidsnormen voor primaire waterkeringen. Om waterkeringbeheerders daarop voor te bereiden, werd een speciaal opleidingsprogramma ontwikkeld: het opleidings...

Lees meer

13 september 2019

Afkoppelen of niet? De waarde van hemelwater

Het afkoppelen van stedelijk hemelwater wordt vaak gezien als hét middel tegen alle waterketenkwalen. Terecht, of niet? STOWA heeft een rapport met bijbehorende powerpointpresentaties laten opstellen ...

Lees meer

05 september 2019

STOWA ondersteunt praktijkonderzoek van 'Levend Lab'

Het Centrum voor Milieukunde Leiden (CML), onderdeel van de Universiteit van Leiden, heeft een ‘Levend Lab’ ingericht voor het doen van praktijkexperimenten naar de effecten van bestrijdingsmiddelen o...

Lees meer

27 augustus 2019

Straadkrant #4

De straat is dé plek waar werk kan worden gemaakt van een beter (stedelijk) leefklimaat. Of het nu gaat om het ontstenen van tuinen, waterdoorlatende verhardingen of groenblauwe daken. De StraaDkrant ...

Lees meer

27 augustus 2019

Q&A GRNBLW DKN!

Bij STOWA en tijdens de bijeenkomsten van de Community of Practice ‘Meten en monitoren groenblauwe daken’ krijgen we regelmatig allerlei vragen over groenblauwe daken. De meest voorkomende vragen én a...

Lees meer

22 augustus 2019

RiverCare afgerond

Eind juni werd in Nijmegen het vijfjarige kennisprogramma RiverCare officieel afgesloten. In het project zijn de effecten van uiteenlopende maatregelen onderzocht die zijn genomen om in grote rivieren...

Lees meer

20 augustus 2019

Tijdschrift Water Governance over droogte en watertekort

Onlangs verscheen een nieuwe editie van het tijdschrift Water Governance. De uitgave is geheel gewijd aan droogte en watertekort.

Lees meer

17 juli 2019

Symposium KRW doelen 27 juni 2019

Op 27 juni jl. kwamen inhoudelijke experts en bestuursadviseurs van waterbeheerders, provincies en andere partijen bijeen om zich te buigen over dilemma’s en mogelijke oplossingen bij het halen van de...

Lees meer

09 juli 2019

Nieuwsbrief NHI verschenen

Onlangs verscheen de eerste nieuwsbrief over het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium. Het NHI is een hydrologische gereedschapskist die waterbeheerders een eenduidige, uniforme basis biedt voor he...

Lees meer