Skip to main content Skip to main nav
Skip to nieuwsresultaten filter

Nieuws

7 juni 2023

Mestwetgeving en de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater

STOWA heeft een inventarisatie laten maken van de mogelijke gevolgen van de afschaffing van derogatie. Welke mogelijkheden en instrumenten hebben de waterschappen en de agrarische sector met het oog h...

Lees meer

6 juni 2023

JONG Waterbeheer, Deltares en Rijkswaterstaat organiseren Impactmakers

JONG Waterbeheer/STOWA, Deltares en Programma Strategische Verkenningen van Rijkswaterstaat organiseren samen de eerste editie van 'De Impactmakers'. De Impactmakers is een werkcollege voor duo’s van ...

Lees meer

23 mei 2023

Resultaten STAWA: Gamma-onderzoek, een nieuw kennisdomein?

Het wordt tijd voor een integraal monitoringsysteem waarin niet alleen water en bodem wordt meegenomen, maar ook maatschappelijk welbevinden. We moeten de ‘watervoetafdruk’ van producten kunnen bepale...

Lees meer

23 mei 2023

Lonkende perspectieven op Young Talent Day 2023

Wat voegen de perspectieven van een klimaatpsycholoog, een filosoof, een jurist, een transitiedenker én de natuur zelf toe aan het waterbeheer van de toekomst? Het korte antwoord: heel veel. Tijdens d...

Lees meer

23 mei 2023

Zorgplicht: Kopzorg? En andere urgente waterkeringthema’s…

Op 11 mei vond in het provinciehuis Utrecht de jaarlijkse Kennisdag Regionale Waterkeringen plaats. Tijdens deze dag kwam een groot aantal actuele en urgente waterkeringonderwerpen voorbij. Om maar e...

Lees meer

22 mei 2023

Gratis naar de Kennisdag Instandhouding Waterkeringen #20!

Op donderdag 29 juni 2023 vindt in Burgers’ Zoo de jaarlijkse PIW-kennisdag plaats, met als thema 'Een dijk van een generatie'. Het is alweer de twintigste editie en dat laten STOWA en Rijkswaterstaat...

Lees meer

16 mei 2023

Project Ecologische Beoordeling 2.0: voorbereiding ‘living labs’ in volle gang

In maart en april heeft STOWA expertsessies gehouden. Hierin werd experts van de biologische groepen van de KRW gevraagd wat de tekortkomingen zijn van de huidige KRW-systematiek, hoe we meer diagnost...

Lees meer

24 april 2023

Programma Young Talent Day bekend

Het programma van de Young Talent Day 2023 is rond, dé netwerkdag voor alle jonge mensen die met water werken. Of dat nu bij een waterschap, drinkwaterbedrijf, het rijk, provincie, gemeente, kennisins...

Lees meer

19 april 2023

STOWA verkent mogelijkheden rwzi’s als slimme energiehubs

STOWA heeft een serie rapporten laten verschijnen over de mogelijkheden om rioolwaterzuiveringen te gebruiken als smart energy hub. Een slimme energie-hub is een schakel in netwerk van warmte en elekt...

Lees meer

18 april 2023

Vijf winnende plannen voor biobased en circulaire oeverbescherming

Van rijshout tot baggerspecie en van biopolymeren tot biocomposiet: vijf bedrijven mogen in het kader van de SBIR-competitie 'Biobased en circulaire oeverbescherming' in fase 1 de haalbaarheid van hun...

Lees meer

13 april 2023

Goed voorbereid voor een nieuw zwem(water)seizoen!

Burgers duiken bij goed weer steeds vaker het buitenwater in, ook op plekken die niet zijn aangewezen als officieel (gecontroleerd) zwemwater. Bovendien vinden er steeds meer waterevenementen plaats, ...

Lees meer

28 maart 2023

Resultaten NKWK-onderzoekslijn de Klimaatbestendige Stad

In het kennisprogramma NKWK-Klimaatbestendige stad zijn i.s.m. het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, STOWA, Deltares en een groot aantal gemeenten, waterschappen en provincies zes onderzoeken uitg...

Lees meer