Nieuws

14 september 2018

Ken uw beek!

In ons land hebben we in het verleden alle beken naar onze hand gezet. Bijvoorbeeld door ze recht te trekken, te gebruiken voor het bevloeien van aangrenzende hooilanden, of als energiebron (watermole...

Lees meer

11 september 2018

Kom naar onze Biomassadag

Op 10 oktober bent u van harte welkom op een bijzondere dag over het terugwinnen, verwerken en vermarkten van bermmaaisel, waterplanten en andere soorten biomassa die vrijkomen bij waterschapswerkzaam...

Lees meer

10 september 2018

Watersnoodmedailles

Onlangs verscheen bij STOWA een bijzonder boekje over Koninklijke onderscheidingen voor ‘ijver, moed en zelfopoffering’ tijdens watersnoden. Het boekje werd gepresenteerd tijdens een de dag over water...

Lees meer

29 augustus 2018

Zandzak lijkt verleden tijd

RWS, de waterschappen, Defensie en de TU Delft beproefden in de Delftse proeftuin Flood Proof Holland nieuwe technieken én de traditionele zandzakken om een dreigende overstroming te voorkomen. Het ev...

Lees meer

29 augustus 2018

Opmerkelijk herstel uitgedroogde dijken

De droogte deze zomer blijft een hot item, ondanks de regen van de afgelopen weken. In Tiel bespraken dijkbeheerders van waterschappen en Rijkswaterstaat, en een WENR-onderzoeker de uitgedroogde grasb...

Lees meer

24 augustus 2018

MLV onder de aandacht

STOWA en HKV Lijn in Water werken samen met andere betrokken partijen aan de herijking van het begrip meerlaagsveiligheid. "We zoeken naar mogelijkheden om het MLV-gedachtegoed opnieuw onder de aandac...

Lees meer

21 augustus 2018

Handboek stikstof- en fosfaatverwijdering rwzi's

Onlangs verscheen het Handboek stikstof- en fosfaatverwijdering uit communaal afvalwater op rwzi's. Het handboek geeft een compleet overzicht van de meest actuele kennis en inzichten op het gebied van...

Lees meer

21 augustus 2018

Proeftuin Persleidingen

Onlangs verscheen een rapport over het project Proeftuin Persleidingen. In de proeftuin verzamelen STOWA en stichting RIONED ervaringen met onderzoek naar de conditie van persleidingen.

Lees meer

16 augustus 2018

Zorgen voor eigen sanitatie

Op 21 juni bespraken ruim 100 deelnemers in Almere de ontwikkelingen op het gebied van nieuwe sanitatie in Flevoland. Tevens liet een aantal ondernemingen zien welke sanitatie-oplossingen zij kunnen b...

Lees meer

27 juli 2018

STOWA droogtebulletin

Het is droog in Nederland, uitzonderlijk droog. De Nederlandse waterbeheerders doen er alles aan om problemen door het aanhoudende neerslagtekort te voorkomen. STOWA heeft samen met SAT-WATER een spec...

Lees meer

23 juli 2018

Beating the blues!

De zomer is in alle hevigheid losgebarsten. Mensen zoeken massaal verkoeling op en in het water. Maar ook blauwalgen gedijen uitstekend bij het zomerse weer. Waterbeheerders worden vaak geacht maatreg...

Lees meer

20 juli 2018

Waterwijzer berekent droogteschade

Is de 'Waterwijzer Landbouw' in staat adequate schadeberekeningen te maken voor het huidige droge jaar 2018. Die vraag kwam de afgelopen weken naar voren. WENR-onderzoeker Martin Mulder deed daarop ee...

Lees meer