Nieuws

03 juli 2018

'Heet Nieuws' haalt Kamer

Nederland wordt warmer. Welke gevolgen heeft dat? En wat kunnen we doen om de kwetsbaarheid van mens, stad en natuur te verminderen? Deze vragen stonden centraal tijdens het Congres Hittestress op 25 ...

Lees meer

28 juni 2018

We gaan 'slim malen'

Na de rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn gemalen de grootste energiegebruikers van de waterschappen. Toepassing van ‘Slim Malen’ kan daar naar schatting 20 procent vanaf halen en tegelijkertijd fle...

Lees meer

28 juni 2018

ESF instrumenten

STOWA heeft een overzicht laten maken van alle instrumenten voor het uitvoeren van watersysteemanalyses aan de hand van ecologische sleutelfactoren. De instrumenten zijn overzichtelijk gerangschikt en...

Lees meer

25 juni 2018

Hydrotwin wint Big Data Challenge

Hoe kun je big data inzetten voor waterveiligheid? Die vraag stond centraal tijdens Big Data Challenge Klimaatadaptief Waterbeheer van waterschap Rivierenland, STOWA en de Unie van Waterschappen. Ynfo...

Lees meer

25 juni 2018

Enquête Deltafacts

De Deltafacts van STOWA zijn online kennisdossiers over onderwerpen op het snijvlak van klimaat en waterbeheer. Onlangs zijn de resultaten bekend geworden van een enquête over deze service. STOWA over...

Lees meer

06 juni 2018

Gasvrij wonen met TEO

Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) kan een duurzaam alternatief voor aardgas zijn. Volgens de waterbeheerders kan deze duurzame energiebron zelfs voorzien in 12% van de warmtevraag en tot 5...

Lees meer

04 juni 2018

Nieuwe Wateropleidingen

Wateropleidingen heeft een nieuwe cursusbrochure uitgebracht voor het cursusjaar 2018/2019. Zoals gebruikelijk een overzicht van meer dan 100 verschillende cursustitels voor de watersector, allemaal a...

Lees meer

04 juni 2018

Noodmaatregelen beproefd

Op 31 mei 2018 beproefden Rijkswaterstaat, de waterschappen, Defensie en de TU Delft in de Delftse proeftuin Flood Proof Holland nieuwe en traditionele methoden om te gebruiken bij een dreigende overs...

Lees meer

18 mei 2018

Seoulvirus in Nederland

Welk risico lopen muskusrattenbestrijders om besmet te worden met het seoulvirus, dat wordt overgedragen door bruine ratten? Het antwoord komt van een onlangs gepubliceerde studie die werd gefinancier...

Lees meer

26 april 2018

Handreiking KRW-doelen

Op 4 april jl. heeft de Stuurgroep Water, het bestuurlijk overleg tussen bestuurders van de waterschappen, provincies, gemeenten en drinkwaterbedrijven, de ‘Handreiking KRW-doelen’ vastgesteld. De han...

Lees meer

17 april 2018

STI 69 verschenen

Onlangs verscheen een nieuwe uitgave van de STOWA ter Info. Daarin staan we onder meer stil bij de Kennisdag Inspectie Waterkeringen, al 15 jaar één van de meest succesvolle kennisbijeenkomsten van ST...

Lees meer

17 april 2018

Rwzi wordt EFGF

Eind maart 2018 werd het Life+project ‘Omzetpunt Amersfoort’ afgerond. In het project werkten Waterschap Vallei en Veluwe en STOWA, met steun van de EU, aan een metamorfose van rwzi Amersfoort tot ene...

Lees meer