Skip to main content Skip to main nav
Skip to nieuwsresultaten filter

Nieuws

6 oktober 2023

NWB Waterinnovatiefonds verstrekt eerste lening aan Torwash

Het bedrijf Torwash, dat in 2020 startte als spin off van TNO, krijgt als eerste Nederlandse scale up een lening van het NWB waterinnovatiefonds (WIF). Torwash werkte de afgelopen jaren aan innovatiev...

Lees meer

26 september 2023

TEO-proefinstallatie Sloterplas officieel geopend

Op maandag 25 september vond de officiële opening plaats van de TEO-proefinstallatie (TEO: Thermische Energie uit Oppervlaktewater) aan de Sloterplas. Hier worden de komende jaren meerdere type instal...

Lees meer

25 september 2023

Water: verbindende factor in het landelijk gebied

De transitie van het landelijk gebied is een dossier waar landelijke en regionale partijen al jaren mee worstelen. De waterschappen zien water als verbindende factor die voor de benodigde versnelling ...

Lees meer

25 september 2023

Grondstoffen terugwinnen uit afvalwater: welke klimaatvoordelen en milieuwinst levert dat op?

Op dit moment worden uit rioolwater verschillende grondstoffen teruggewonnen. Ook lopen er proeven met nieuwe manieren van terugwinnen, of het terugwinnen van andere grondstoffen. Grote vraag: in hoev...

Lees meer

22 september 2023

Onderzoek naar sturen op verdeling van schaarse warmte uit aquathermie

De potentie van aquathermie, het winnen van warmte uit water, is groot, maar niet oneindig. Zeker in stedelijk gebied kan de warmtevraag groter blijken dan het aanbod uit oppervlaktewater, afvalwater ...

Lees meer

22 september 2023

Onderzoek 'wastewater based epidemiology’ SARS-CoV-2 afgerond

Onlangs is een mede door STOWA ondersteund onderzoek afgerond naar het (door)ontwikkelen van ‘wastewater based epidemiology’ voor het volgen en analyseren van de ontwikkeling van SARS-CoV-2 in de same...

Lees meer

21 september 2023

BioCops: exoten bestrijden met exoten?

STOWA werkt mee aan een onderzoek naar de mogelijkheden om voor enkele invasieve (water)planten een vorm van biologische bestrijding te implementeren. Het gaat in het bijzonder om de Grote waternavel ...

Lees meer

19 september 2023

Waterwijzer Landbouw met succes toegepast in Vlaanderen

Het Vlaamse Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek ILVO heeft, met medewerking van KWR en WUR, onderzoek gedaan naar de effecten van (veranderend) waterbeheer op gewasopbrengsten In ...

Lees meer

4 september 2023

Onderzoek naar bronnen van PFAS-precursors in het influent

In opdracht van STOWA, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Waterschap Zuiderzeeland en Gemeente Lelystad wordt op rwzi Lelystad (foto) een methodiek ontwikkeld om de bronnen van PFAS en z...

Lees meer

4 september 2023

Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater: resultaten

Het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater IPMV loopt eind van dit jaar officieel af. In het programma zijn vier jaar lang in haalbaarheidsstudies en pilotonderzoeken veelbelove...

Lees meer

29 augustus 2023

Founding father Polder2C’s Yvo Provoost herdacht

Op 25 augustus jl. is een herdenkingsplaquette onthuld voor Yvo Provoost. Yvo speelde in de periode 2016 – 2019 een cruciale rol in de aanloop naar, en totstandkoming van het Living Lab Hedwige Prosp...

Lees meer

7 augustus 2023

Waterwijzer Landbouw wordt dé methode voor berekenen schades landbouwgewassen

De Adviescommissie Schade Grondwater (ACSG) heeft onlangs besloten de Waterwijzer Landbouw (WWL) te gebruiken voor het berekenen van schade aan landbouwgewassen. Dit komt in plaats van de oude methode...

Lees meer