Nieuws

08 januari 2020

Adviesteam Dijkontwerp

Het programmabestuur van het HWBP heeft onlangs het Adviesteam Dijkontwerp in het leven geroepen. Het team denkt mee met projecten en daagt projectmedewerkers uit in de toepassing van de waterveilighe...

Lees meer

07 januari 2020

Eisse Luitjens in bestuur STOWA

Eisse Luitjens is op 1 december 2019 toegetreden tot het bestuur van STOWA. Hij volgt Lyda Schelwald-van der Kley op, voormalig DB-lid van waterschap Zuiderzeeland.

Lees meer

19 december 2019

Polder2C's

Het Living Lab Hedwige-Prosperpolder – ook wel bekend als Polder2C's - heeft vanuit het Europese Interreg 2 Zeeën programma een bijdrage ontvangen van 3,9 miljoen euro. Het totale budget bedraagt 6,5 ...

Lees meer

16 december 2019

WarmingUp!

Nederland is druk bezig de warmtevraag te verduurzamen. De potentie van aquathermie en geothermie is groot. Maar voor de introductie zijn van bron tot klant systeem- en procesinnovaties noodzakelijk. ...

Lees meer

13 december 2019

Nieuwe sanitatie: houd je doelen voor ogen!

Ruim 140 deelnemers uit België en Nederland kwamen op 28 november bijeen om kennis uit te wisselen over decentrale sanitatie. Daar bleek dat er technologisch gezien steeds meer mogelijk is als het gaa...

Lees meer

13 december 2019

Kaumera wint weer

Het Kaumera-project, waar ook STOWA bij betrokken is, heeft op 12 december de Waterinnovatieprijs gewonnen in de categorie 'Schoon Water'. Eerder kreeg dit project ook al de Aquatech Innovation Award.

Lees meer

13 december 2019

Herziene uitgave 'Beekherstel Versneld/t'

Onlangs verscheen een herziene uitgave van het door STOWA uitgegeven boekje ‘Beekherstel Versneld/t. Er is een tiende beekherstelproject toegevoegd waarin wordt gewerkt met de principes van Bouwen met...

Lees meer

12 december 2019

Schimmel en bladvlo vs. Japanse Duizendknoop?

Op steeds meer plekken in Nederland duiken Aziatische Duizendknopen op, vooral de Japanse Duizendknoop. Het is een zeer invasieve exoot die veel ecologische en materiële schade kan veroorzaken. Grote ...

Lees meer

06 december 2019

CoP Aquathermie

Op 14 november 2019 jl. vond een Community of Practice plaats over de bestuurlijke en juridische aspecten van aquathermie. De bijeenkomst was georganiseerd door het Netwerk Aquathermie (NAT).

Lees meer

05 december 2019

PerceelTool.nl

Hoeveel hemelwater kan ik verwerken op een particulier perceel, zodat het niet hoeft te worden afgevoerd via het openbare riool? Wat draagt dat bij aan het beperken van wateroverlast op openbaar terre...

Lees meer

01 december 2019

MID MIX: veelbelovend slibverwerkingsalternatief

Onlangs zijn praktijkproeven afgerond met het MID MIX proces, een nieuwe methode van slibverwerking. De onderzochte techniek lijkt een kansrijk nieuw alternatief voor andere vormen van slibeindverwerk...

Lees meer

25 november 2019

Slimmer malen: minder energie, minder kosten

Waterschappen kunnen jaarlijks flink energie besparen bij polder- en boezembemaling door gebruik te maken van slimmere sturingssystemen. Daarmee kunnen de waterschappen ook hun CO2-emissie verminderen...

Lees meer