Nieuws

17 april 2018

Prepareer je tuin op hoosbuien en hittestress

Tuinbezitters kunnen meer doen om wateroverlast na hoosbuien of gevolgen van langdurige droogte en hitte te beperken. Met slimme en simpele aanpassingen aan de tuin, heeft extremer weer minder impact....

Lees meer

17 april 2018

Goed jaar voor INNW

Het opleidingsprogramma Implementatie Nieuwe Normering Waterveiligheid (INNW) heeft haar eerste jaar achter de rug. In 2017 werden 21 cursussen (soms meerdere keren) gegeven, met in totaal 302 deelnem...

Lees meer

19 februari 2018

Big Data Challenge Klimaatadaptief Waterbeheer

Kun je via het slim gebruiken en koppelen van uiteenlopende meteorologische en watersysteemdata zorgen dat we (vaker) droge voeten houden? Dat is de vraag waarmee Waterschap Rivierenland, STOWA en de ...

Lees meer

16 januari 2018

Onderzoek naar mogelijke milieueffecten rubbergranulaat

Het RIVM en STOWA doen onderzoek naar mogelijke milieu-effecten van rubbergranulaat op kunstgrasvelden. Het RIVM doet dat in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, STOWA namens ...

Lees meer

08 januari 2018

Bouw eerste alginaatfabriek gestart

Waterschap Rijn en IJssel is in Zutphen gestart met de bouw van een fabriek voor het terugwinnen van een biopolymeer met alginaatachtige eigenschappen( Kaumera Nereda gum) uit het zuiveringsslib van g...

Lees meer