Skip to main content Skip to main nav
Skip to nieuwsresultaten filter

Nieuws

24 juni 2020

Infographics Sleutelfactoren

De ecologische sleutelfactoren (ESF’s) van STOWA geven inzicht in het ecologisch functioneren van watersystemen. Ze worden breed ingezet in het waterbeheer in Nederland. Bijvoorbeeld voor het afleiden...

Lees meer

24 juni 2020

Klimaatrobuust beekdal: natuurlijk waar het kan, technisch waar het moet

Hoe zorgen we ervoor dat onze beekdalen klimaatbestendig worden? En welke inspanningen moeten daarvoor worden geleverd? Samen met de CoP Beken en Rivieren ontwikkelde STOWA een ‘praatplaat’ die laat z...

Lees meer

23 juni 2020

STOWA zet klimaatkennis 'aan de grond'

In de afgelopen jaren hebben STOWA en Stichting RIONED veel kennis, tools en instrumenten ontwikkeld waarmee waterschappen en gemeenten aan de vaak onzekere ontwikkelingen van het veranderend klimaat ...

Lees meer

19 juni 2020

Samenwerking NHI

Op 17 juni jl. hebben alle waterbeherende partijen en de waterleidingbedrijven een unieke samenwerkingsovereenkomst ondertekend die de verdere ontwikkeling van het Nederlands Hydrologisch Instrumentar...

Lees meer

18 juni 2020

Aquathermieviewer toegelicht

De Aquathermieviewer brengt de potenties van warmte uit oppervlaktewater (TEO) en afvalwater (TEA) op regionaal en lokaal niveau gedetailleerd in beeld. Daarmee wordt inzichtelijk welke bijdrage water...

Lees meer

18 juni 2020

Droogtescan

Het is droog in Nederland en dat zien we ook terug bij de regionale keringen. De meteorologische droogte vormt echter geen goede maatlat voor de droogte van de kaden zelf. Daarvoor blijft visuele insp...

Lees meer

16 juni 2020

SURFLAT-project gestart

Onlangs is het SURFLAT-project van start gegaan: Surface runoff in flat areas. Het project heeft tot doel de kennis over maaiveldafvoer en het belang van de verschillende processen die hierbij een rol...

Lees meer

15 juni 2020

Meerjarig onderzoek klimaatadaptieve inrichting hoge zandgronden

Het is droog in Nederland en de regen die valt, komt steeds vaker in de vorm van piekbuien. De hooggelegen zandgronden zijn niet ingericht op deze effecten van klimaatverandering. De komende vier jaar...

Lees meer

15 juni 2020

Nieuwe Waterwijzer Landbouw tabel

Op 15 juni is er een nieuwe tabel uitgekomen van de Waterwijzer Landbouw: de WWL-tabel 2.0. Met deze tabel kunnen waterbeheerders voor de tien meest voorkomende gewassen in Nederland snel een inschatt...

Lees meer

10 juni 2020

Wat is het geheim van de waterfabriek?

Op het terrein van de rwzi Terwolde staat een proefopstelling die de blauwdruk vormt voor een compleet nieuw soort rioolwaterzuivering: de Waterfabriek. In deze fabriek wordt niet (biologisch) gezuive...

Lees meer

09 juni 2020

KIWK: van Nationale analyse naar nationale oplossingen

Eind april verscheen de Nationale analyse waterkwaliteit. De analyse laat zien hoe we er op het gebied van de waterkwaliteit voor staan. Maar ook in hoeverre Nederland met de nu voorziene maatregelen ...

Lees meer

08 juni 2020

Onderzoek naar effecten droge zomers macrofauna in beken

Het droogvallen van beken in 2018 was een dramatisch gezicht, maar ook een kans om te leren wat de impact is van zo’n catastrofe op beekgebonden macrofauna. Waterschappen en provincies hebben daarvoor...

Lees meer