Nieuws

07 mei 2019

Nieuwe Cursusbrochure Wateropleidingen

Wateropleidingen heeft een nieuwe cursusbrochure uitgebracht voor het cursusjaar 2019/2020. Daarin vindt u een breed aanbod aan praktijkgerichte en inspirerende opleidingen en cursussen voor de waters...

Lees meer

30 april 2019

Tweede Kaumera-fabriek op komst

Waterschap Vallei en Veluwe gaat de nieuwe duurzame grondstof Kaumera Nereda® Gum winnen uit de slibkorrels die vrijkomen bij het zuiveringsproces van de rwzi Epe. Het bestuur van het waterschap gaf o...

Lees meer

25 april 2019

Bemonsterings- en analysemethode medicijnresten in afvalwater

In opdracht van STOWA ontwikkelen de gezamenlijke waterschapslaboratoria (ILOW) een robuuste methode voor bemonstering en analyse om de verwijderingsefficiëntie van medicijnresten door rioolwaterzuive...

Lees meer

19 april 2019

Waterschadeschatter vernieuwd

De Waterschadeschatter is een online instrument waarmee waterbeheerders gedetailleerd de kosten en baten van wateroverlastmaatregelen in beeld kunnen brengen. Onlangs zijn enkele aanpassingen doorgevo...

Lees meer

19 april 2019

HWBP- factsheets

Onlangs heeft het Kennisplatform Risicobenadering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma achttien factsheets gebundeld. Deze factsheets gaan in op het toepassen van de overstromingskansbenadering en d...

Lees meer

16 april 2019

Nieuwe Sanitatie Kennis-en Informatievoorziening

Op 10 april vond in Amersfoort onder leiding van Bert Palsma de regiobijeenkomst Nieuwe Sanitatie plaats met als thema ‘Kennis en Informatievoorziening’. Voor ruim 65 deelnemers was het een interessa...

Lees meer

15 april 2019

Webapplicatie AqMaD vernieuwd

Op maandag 15 april hebben STOWA en Deltares de nieuwe webapplicatie van AqMad gepresenteerd. Hiermee krijgen waterbeheerders een goede indicatie van de abiotische condities van oppervlaktewateren, aa...

Lees meer

15 april 2019

Abonneer u op onze nieuwsbrief

De uitdagingen in het regionale waterbeheer liggen voor het oprapen. STOWA comes to the rescue! Met praktische antwoorden op al uw kennisvragen. Deze antwoorden ontvangt u iedere maand in uw digitale ...

Lees meer

12 april 2019

Palsma over medicijnen

In de maartuitgave van het vakblad Riolering staat een interessant achtergrondverhaal over het verwijderen van medicijnresten uit afvalwater. Hierin komt STOWA waterketencoördinator Bert Palsma, speci...

Lees meer

10 april 2019

Het Living Lab Hedwige-Prosperpolder is on!

Klimaatadaptatie roept veel nieuwe kennisvragen op. Hoe zit het met overstromingsbestendigheid van dijken? Wat is de werkelijke sterkte en hoe kunnen wij die bepalen en verklaren? Het Waterbouwkundig ...

Lees meer

10 april 2019

STOWA ter Info 72: alles over droogte

2018. Daar krijgen we allemaal nog steeds dorst van, heel veel dorst. Letterlijk en figuurlijk. Waterbeheerders moesten alle zeilen bijzetten. Om de zoetwatervoorziening te waarborgen en verzilting te...

Lees meer

08 april 2019

Wat waren uw ervaringen met droogte?

Het Platform Samen Klimaatbestendig is benieuwd naar uw ervaringen met de droogte van 2018. Wat is u bijgebleven? Wat hebt u ervan geleerd? Welke maatregelen hebt u mogelijk genomen, en hoe succesvol ...

Lees meer