Skip to main content Skip to main nav
Skip to nieuwsresultaten filter

Nieuws

22 juli 2021

Hoe extreem was neerslag in Limburg?

Hoe uitzonderlijk waren de neerslaghoeveelheden die onlangs in Zuid-Limburg in een tijdsbestek van 48 uur vielen? Uit de neerslagstatistieken die in opdracht van de STOWA in 2019 zijn opgesteld door K...

Lees meer

21 juli 2021

Terugdringen emissies rwzi's

STOWA en de waterschappen doen op rwzi's intensief onderzoek naar de uitstoot van broeikasgassen, zoals lachgas en methaan. Ook wordt er gekeken hoe de uitstoot van deze broeikasgassen op de zuivering...

Lees meer

15 juli 2021

Podcasts over droogte en waterveiligheid

Nu te vinden in jouw favoriete podcastapp: de Kracht van Kennis! In deze STOWA-podcast serie onder leiding van podcastmaker Tom Jessen gaan we in op actuele wateronderwerpen, met een kleine knipoog. D...

Lees meer

15 juli 2021

De rwzi als waterfabriek: verbind vraag en aanbod!

Hergebruik van water kan een belangrijke rol spelen bij het streven naar regionale en lokale zelfvoorziening. Het verbinden van wateraanbod en watervraag is daarbij van belang. Waterschappen ontwikkel...

Lees meer

13 juli 2021

Samenwerking RCE en STOWA

Op 12 juli 2021 sloten STOWA en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Directeuren Arjan de Zeeuw (RCE) en Joost Buntsma (STOWA) onderschreven de hernieu...

Lees meer

12 juli 2021

NHI-Nieuwsbrief verschenen

Onlangs verscheen een nieuwe uitgave van de nieuwsbrief over het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium. Het NHI is een hydrologische gereedschapskist die waterbeheerders een eenduidige, uniforme bas...

Lees meer

09 juli 2021

Drie winnaars Winnovatie challenge STOWA

Onlangs hebben STOWA en Waternet de winnaars van hun Winnovatie challenge ‘Warmte winnen en fosfor verwijderen uit oppervlaktewater: twee vliegen in een klap?’ bekend gemaakt. Met de challenge wilde b...

Lees meer

08 juli 2021

Beoordelingskader koudelozingen

Wat zijn de effecten van koudelozingen op de waterkwaliteit en ecologie? Dit is een belangrijke vraag voor waterbeheerders die vergunningaanvragen voor aquathermie-installaties beoordelen. Het onlangs...

Lees meer

06 juli 2021

Terugblik Talkshow 'De Kracht van Kennis'

Op donderdagmiddag 1 juli jl. ging STOWA's jubileumcampagne 'De Kracht van Kennis' van start met een online talkshow. Jong en oud schoven aan bij talkshowhost Sacha de Boer. Tot de gasten behoorden on...

Lees meer

29 juni 2021

Plaagsoorten.nl

Onlangs ging de Plaagsoorten.nl live. De nieuwe website is een initiatief van de werkgroep Plaagsoorten van de Unie van Waterschappen en werd gerealiseerd met hulp van STOWA.

Lees meer

29 juni 2021

Ketenaanpak Medicijnresten internationaal erkend

Onlangs maakte de onafhankelijke, internationale stichting World Future Council de prijswinnaars bekend van de Future Policy Award. De Nederlandse Ketenaanpak Medicijnresten uit Water was één van de t...

Lees meer

25 juni 2021

Fit for the Future?

Dit jaar viert het Water Governance tijdschrift zijn 10 jarig bestaan. In dit nummer wordt stil gestaan bij de vraag of het waterbeheer klaar is voor het volgende decennium. Er wordt gekeken naar wat ...

Lees meer