Nieuws

23 mei 2019

Brochure over het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI)

Wat is het NHI? Wat kun je ermee en wat is er nodig voor de verdere ontwikkeling ervan? Dit is te lezen in de brochure over het NHI, die STOWA uitbracht in samenwerking met andere ontwikkelende partij...

Lees meer

21 mei 2019

Community of Practice Legionella

Bij enkele warme-deelstroombehandelingen op rwzi's in Nederland is recentelijk Legionella aangetroffen. STOWA heeft naar aanleiding hiervan een Community of Practice opgezet waarin betrokken waterscha...

Lees meer

16 mei 2019

Nationaal Daken Plan

Op 13 mei jl. presenteerde de Green Deal Groene Daken haar resultaten aan Deltacommissaris Peter Glas. De veertig deelnemende overheden, bedrijven en kennisorganisaties zetten de afgelopen vier jaar d...

Lees meer

16 mei 2019

Hoe zijn waterkeringbeheerders omgegaan met de droogte? Update

STOWA heeft een overzicht gemaakt van de wijze waarop individuele waterbeheerders zijn omgegaan met hun waterkeringen tijdens de langdurige droge zomer van 2018. Het rapport laat interessante verschil...

Lees meer

14 mei 2019

STOWA ondertekent Green Deal Aquathermie

Een groot aantal partijen afkomstig uit overheid, waterbeheer, onderzoek en bedrijfsleven ondertekenden op 14 mei de Green Deal Aquathermie. De partijen hebben daarin afgesproken de komende jaren geza...

Lees meer

10 mei 2019

Voorland meenemen bij sterkteberekenningen leidt tot kleinere versterkingsopgave

Als waterkeringbeheerders het voorland - het land tussen de teen van de dijk en het buitenwater – betrekken bij de sterkteberekening van een dijk, dan is die veel sterker dan gedacht. De recent uitgek...

Lees meer

07 mei 2019

Nieuwe Cursusbrochure Wateropleidingen

Wateropleidingen heeft een nieuwe cursusbrochure uitgebracht voor het cursusjaar 2019/2020. Daarin vindt u een breed aanbod aan praktijkgerichte en inspirerende opleidingen en cursussen voor de waters...

Lees meer

30 april 2019

Tweede Kaumera-fabriek op komst

Waterschap Vallei en Veluwe gaat de nieuwe duurzame grondstof Kaumera Nereda® Gum winnen uit de slibkorrels die vrijkomen bij het zuiveringsproces van de rwzi Epe. Het bestuur van het waterschap gaf o...

Lees meer

25 april 2019

Bemonsterings- en analysemethode medicijnresten in afvalwater

In opdracht van STOWA ontwikkelen de gezamenlijke waterschapslaboratoria (ILOW) een robuuste methode voor bemonstering en analyse om de verwijderingsefficiëntie van medicijnresten door rioolwaterzuive...

Lees meer

19 april 2019

Waterschadeschatter vernieuwd

De Waterschadeschatter is een online instrument waarmee waterbeheerders gedetailleerd de kosten en baten van wateroverlastmaatregelen in beeld kunnen brengen. Onlangs zijn enkele aanpassingen doorgevo...

Lees meer

19 april 2019

HWBP- factsheets

Onlangs heeft het Kennisplatform Risicobenadering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma achttien factsheets gebundeld. Deze factsheets gaan in op het toepassen van de overstromingskansbenadering en d...

Lees meer

16 april 2019

Nieuwe Sanitatie Kennis-en Informatievoorziening

Op 10 april vond in Amersfoort onder leiding van Bert Palsma de regiobijeenkomst Nieuwe Sanitatie plaats met als thema ‘Kennis en Informatievoorziening’. Voor ruim 65 deelnemers was het een interessa...

Lees meer