Skip to main content Skip to main nav
Skip to nieuwsresultaten filter

Nieuws

27 maart 2023

Polder2C's: Dijken zijn sterk, graverijen zwakke plek

“Onze dijken zijn sterk, maar graverijen vormen een zwakke plek. Dan kan het opeens heel snel misgaan als er veel water over de dijk stroomt.” zegt Ludolph Wentholt. Dit is één van de hoofdconclusies ...

Lees meer

21 maart 2023

Digigids in een nieuw jasje gestoken

Hoe ernstig zijn de kale plekken op een dijk? Wat is de conditie van bomen op een dijk? Hoe is de staat van de asfaltdijkbekleding? In de Diggids, een initiatief van RWS en STOWA, kunnen waterkeringbe...

Lees meer

21 maart 2023

Succesvol afsluitende conferentie Polder2C's in Antwerpen

Van 7 tot en met 9 maart vond in Antwerpen de slotconferentie plaats van het internationale Polder2C's project. Het was een geslaagde driedaagse waarin veel kennis en inzichten werden gedeeld die ware...

Lees meer

21 maart 2023

Jeroen Verhaaff Nieuwe voorzitter Expertisenetwerk Leidingen in Waterstaatswerken

Het Expertisenetwerk Leidingen in Waterstaatswerken ELW heeft een nieuwe voorzitter. Op 16 maart jl. droeg Nisa Nurmohamed na 9 jaar de 'voorzitterspijp' over aan Jeroen Verhaaff (zie foto onder). Dat...

Lees meer

17 maart 2023

Ook ‘natuurlijke’ zuivering van medicijnresten mogelijk

Natuurlijke zuiveringssystemen lijken goed in staat te zijn om medicijnen en andere organische microverontreinigingen te verwijderen uit rwzi-effluent, waarbij ook nutriënten en ziekteverwekkers (path...

Lees meer

13 maart 2023

Expertsessies revisie ecologische beoordeling (EBEO) gestart

Begin maart heeft STOWA de eerste expertsessies gehouden, waarin met een tiental experts van de afzonderlijke KRW-waterkwaliteitselementen (algen, macrofauna, vissen en waterplanten) wordt onderzocht ...

Lees meer

13 maart 2023

Jonge waterprofessional Paulien Verschuyl over noodzaak verbinden van 'jong' en 'oud'

Als trainee van Waterschapstalent ervaart Paulien (31) dagelijks hoe belangrijk de verbinding tussen jong en ervaren op de werkvloer is. Zeker als je elkaars talenten goed wilt benutten. Samen met haa...

Lees meer

06 maart 2023

Modellering wateropname gewassen verbeterd voor de Waterwijzer Landbouw

In het kader van een TKI-Deltatechnologie project is onderzocht of er betere modelconcepten beschikbaar zijn voor de wateropname door gewassen. De aanleiding hiervoor was het feit dat in Waterwijzer L...

Lees meer

03 maart 2023

Sleutelfactor Toxiciteit: nieuw wapen voor opsporen en aanpakken giftige stoffen in het water

Waterbeheerders, drinkwaterbedrijven en vergunningverleners hebben er een belangrijk wapen bij om chemische verontreiniging van het oppervlaktewater aan te pakken: de Sleutelfactor Toxiciteit. Het ins...

Lees meer

02 maart 2023

Beter waterbeheer door nauwkeuriger inzicht in neerslag

In opdracht van de waterschappen (via het Waterschapshuis en STOWA) en Rijkswaterstaat heeft het KNMI onderzoek verricht naar verschillende verbeteringen van de neerslagschatting uit de regenradar. De...

Lees meer

22 februari 2023

Geslaagde proef met opblazen dijk als mogelijke noodmaatregel

Op dinsdagmiddag 28 februari vond op het oefenterrein van het ministerie van Defensie in de Marnewaard, Groningen, een demolitieproef plaats, een zogenoemde Breach Initiation Test. Tijdens deze proef ...

Lees meer

20 februari 2023

Bouwen met natuur in beken: het kan, het werkt!

Het kennisprogramma Bouwen met Natuur in beken is onlangs officieel afgerond. Naar aanleiding daarvan verscheen een korte folder over de aanleiding, het doel en de belangrijkste resultaten van het pro...

Lees meer