Nieuws

01 december 2019

MID MIX: veelbelovend slibverwerkingsalternatief

Onlangs zijn praktijkproeven afgerond met het MID MIX proces, een nieuwe methode van slibverwerking. De onderzochte techniek lijkt een kansrijk nieuw alternatief voor andere vormen van slibeindverwerk...

Lees meer

25 november 2019

Slimmer malen: minder energie, minder kosten

Waterschappen kunnen jaarlijks flink energie besparen bij polder- en boezembemaling door gebruik te maken van slimmere sturingssystemen. Daarmee kunnen de waterschappen ook hun CO2-emissie verminderen...

Lees meer

22 november 2019

Rode Amerikaanse rivierkreeft

STOWA heeft samen met een grote groep waterbeheerders, de Vereniging van bos- en natuurterreineigenaren VBNE en de Provincie Noord-Holland een onderzoek laten uitvoeren naar mogelijke relaties tussen ...

Lees meer

21 november 2019

Hedwige-Prosperpolder: crossborder samenwerking

Op donderdag 14 november tijdens het Deltacongres vielen de puzzelstukjes voor het Living Lab Hedwige-Prosperpolder letterlijk en figuurlijk op hun plaats. Frank Mostaert (Waterbouwkundig Laboratorium...

Lees meer

20 november 2019

www.aquathermie.nl

Onlangs is de website van het Netwerk Aquathermie (NAT) gelanceerd. Op www.aquathermie.nl vindt u allerhande informatie over de verschillende sporen van de Green Deal Aquathermie: Kennis & Onderzoek, ...

Lees meer

20 november 2019

KNW najaarscongres

Droogte is een probleem dat alles en iedereen raakt. Internationaal, nationaal en lokaal. Van producenten tot consumenten. Tijdens het KNW najaarscongres op 29 november as. geven bevlogen experts hun ...

Lees meer

19 november 2019

The Big Water Hack 2019!

Doe jij 11 en 12 december mee aan The Big Water Hack 2019? Het doel is om binnen 24 uur een innovatieve, creatieve en uitvoerbare oplossing te bedenken voor complexe vraagstukken van de waterschappen....

Lees meer

15 november 2019

Tussenstand Nationale Analyse Waterkwaliteit

De voorziene maatregelen van de waterschappen en uit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer leiden er vooralsnog niet toe dat de gestelde doelen van de Kaderrichtlijn Water voor nutriënten, biologie en c...

Lees meer

11 november 2019

Warmte uit water en de wet..

Waterbeheerders en drinkwaterbedrijven hebben de nodige juridische speelruimte om de mogelijkheden van aquathermie - het terugwinnen van warmte uit afvalwater, oppervlaktewater en drinkwater - te benu...

Lees meer

07 november 2019

Zoetwatermaatregelen? Droogterisico's!

Nederlandse onderzoekers hebben een risicobenadering ontwikkeld voor droogte. Hiermee is het mogelijk om, net als voor waterveiligheid, zoetwatermaatregelen te baseren op informatie over risico's. Onl...

Lees meer

06 november 2019

Kaumera wint Aquatech Innovation Award

Kaumera Nereda® Gum is de grote winnaar van de toonaangevende Aquatech Innovation Awards 2019. Deze nieuwe biobased grondstof, die wordt gewonnen uit het korrelslib afkomstig van het Nereda® -zuiverin...

Lees meer

28 oktober 2019

Zoutmodellering in NHI

In de zomer van 2019 is gestart met de actualisatie van de zoet- zout grondwatermodellering in het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium NHI. Onlangs verscheen de eerste in een reeks nieuwsbrieven o...

Lees meer