Nieuws

11 augustus 2020

Zomerse hitte, hevige buien...

Tijdens zomerse hitte vallen er ook vaak hevige buien. Maar hoeveel extreme neerslag kun je op enig moment verwachten? Eind 2019 werd een complete set actuele producten opgeleverd voor het bepalen van...

Lees meer

07 augustus 2020

Do facts matter?

Samen met de waterschappen ontwikkelt STOWA toegepaste kennis die waterbeheerders nodig hebben om hun werk goed uit te voeren. Op 5 november organiseren STOWA en waterschap Drents Overijsselse Delta e...

Lees meer

04 augustus 2020

Decentrale sanitatie: hoe verder?

Waterschap Vallei en Veluwe en STOWA hebben een literatuuronderzoek laten uitvoeren naar kansrijke nieuwe concepten en technologieën die kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling en verduurzaming v...

Lees meer
Foto van toiletpot

29 juli 2020

#uitde1000knoop

Kan biologische bestrijding met een Japanse bladvlo helpen de duizendknopen in Nederland te beheersen? De komende maanden moet dit blijken. Op een aantal proeflocaties in Nederland wordt de Japanse bl...

Lees meer
Detail van een duizendknoop

28 juli 2020

Online Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden (terug)kijken

Op 29 juni organiseerde het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) de online Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden. De ruim 170 deelnemers kregen een update over het onderzoe...

Lees meer

28 juli 2020

In ontwikkeling: DNA-instrument voor beoordeling waterkwaliteit

In een nieuw project werkt STOWA samen met een groot aantal andere partijen samen aan een nieuw instrument dat snel, goedkoop en efficiënt inzicht geeft in de ecologische waterkwaliteit: de DNA Diatom...

Lees meer

27 juli 2020

Proef met zonnepanelen op dijk

Op een zeedijk bij het Zeeuwse Ritthem (vlakbij Vlissingen) is onlangs een experiment gestart met zonnepanelen op dijken. Waterschap Scheldestromen heeft de locatie beschikbaar gesteld. De proef is on...

Lees meer

27 juli 2020

NHI nieuwsbrief

Onlangs verscheen de derde nieuwsbrief over het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium. Het NHI is een hydrologische gereedschapskist die waterbeheerders een eenduidige, uniforme basis biedt voor het...

Lees meer

09 juli 2020

Stappenplan voor realisatie aquathermie

Begin juli presenteerde STOWA tijdens een webinar de uitkomsten van het onderzoek naar configuraties voor aquathermie. Het onderzoek resulteerde in een beslisboom die de gebruikers in vier stappen lan...

Lees meer

09 juli 2020

Adviesteam Dijkontwerp voor vragen over toepassing overstromingskansbenadering

Het Adviesteam Dijkontwerp, dat gehost wordt door STOWA, ondersteunt projecten en het HWBP bij vragen over de toepassing van de overstromingskansbenadering en de nieuwe kennis die daarmee samenhangt. ...

Lees meer

02 juli 2020

Hoe ondersteunt de beregeningsmonitor de waterschappen?

Door klimaatverandering zullen droge periodes in Nederland in de toekomst waarschijnlijk steeds vaker voorkomen. Waterschappen moeten nadenken over het al dan niet toestaan van beregening. Maar hoe ko...

Lees meer

30 juni 2020

In de maak: 'Lumbricus Kookboek'

Het programma Lumbricus - waaraan ook STOWA deelneemt - nadert zijn einde. Op dit moment leggen wetenschappers en waterschappers de laatste hand aan alle afzonderlijke onderzoeken. Ruud Bartholomeus v...

Lees meer