Skip to main content Skip to main nav

29 mei 2024

Nieuwe versies maatlatdocumenten KRW

Onlangs zijn er nieuwe versies verschenen van de STOWA-rapporten met Referenties en KRW-maatlatten voor natuurlijke watertypen (2018-49) en voor sloten en kanalen 2018-50).

In de afgelopen jaren zijn er verschillende opmerkingen verzameld over de onduidelijkheden of fouten in de maatlatten voor natuurlijkere watertypen en de maatlatten voor sloten en kanalen. Ook zijn in de afgelopen jaren de TWN-wijzigingen (Taxa Waterbeheer Nederland)niet doorgevoerd in de maatlatten, omdat er geen procedure was vastgelegd. Vorig jaar hebben uiteenlopende waterkwaliteitsprofessionals aan een nieuwe versie van de maatlatdocumenten gewerkt. 

De belangrijkste wijziging is dat alle TWN-wijzigingen van de afgelopen jaren zijn opgenomen in de maatlatten en dat er een procedure is vastgesteld om toekomstige wijzigingen in de TWN-lijst te verwerken in de maatlatten, Aquo-kit en QBwat. Ook is, na overleg met verschillende experts, besloten hoe waterbeheerders moeten omgaan met ‘geen soorten’ in een monster. Als dit het geval is, dan kan er geen beoordeling plaatsvinden. De afgestemde werkwijze is beschreven in hoofdstuk 2 van de maatlatten. 

De bijlages voor de deelmaatlat abundantie groeivormen van overige waterflora zijn uitvoerig aangepast zodat deze nu beter aansluiten op de Aquo-standaard. Ondersoorten in verschillende soortgroepen zijn verwijderd ter verduidelijking van de soortenlijsten, deze ondersoorten doen nog wel mee in de analyses. Daarnaast is nog een aantal zaken tekstueel verduidelijkt zoals de berekening van vis voor O2a en de verschuiving van de jaargrens voor vis in grote rivieren. 

Alle wijzigingen zijn beschreven in bijlage 14 in het maatlatdocument voor natuurlijke watertypen en bijlage 10 in het maatlatdocument voor sloten en kanalen.