Skip to main content Skip to main nav

1 juli 2024

Poster over inbrengen dood hout in beken

Het inbrengen van dood hout in beken is een maatregel die veel wordt toegepast om de kwaliteit van stromende wateren te verbeteren. Tussen en rond het hout ontstaat variatie in stroming, diepte en bodemsubstraten. Dit werkt positief uit voor soorten die van nature in beken thuishoren. Deze poster geeft weer hoe je beekhout kunt toepassen en waar je op moet leggen bij de uitvoering van deze maatregel. (Foto overzicht: Bart Reeze)

Het inbrengen van dood hout is een kleinschalige, halfnatuurlijke maatregel om de aquatische ecologie van beken en kleine rivieren te herstellen. Er zijn meer van dit soort zogenoemde Bouwen-met-Natuurmaatregelen, kleinschalige beekherstelmaatregelen die aansluiten bij natuurlijke processen. Het gaat  dan - naast het inbrengen van hout - om maatregelen zoals zandsuppletie en aangepast maaibeheer. Over de waargenomen hydrologische en ecologische effecten is ook een Deltafact verschenen. > Bekijk het Deltafact

> Download de poster als pdf

> Download de poster als jpg