Skip to main content Skip to main nav

8 juli 2024

Vernieuwde themasite Dynamisch kustbeheer

STOWA en Rijkswaterstaat sloegen een jaar of tien geleden de handen ineen om kustbeheerders te ondersteunen bij het verkennen van de mogelijkheden van dynamisch kustbeheer. Bij deze nieuwe beheerstrategie van kust en duinen krijgen wind en zee de ruimte om sediment te verplaatsen tussen de ondiepe zee, het strand en de duinen. Dit leidt tot een natuurlijk, gevarieerd en robuust kustlandschap dat kan meegroeien met de stijgende zeespiegel. Onlangs ging de vernieuwde themawebsite live.

Op de website lees je alles over de achtergronden, het beleid, onderzoek naar en effecten van dynamisch kustbeheer. Ook lees jee meer over de bijeenkomsten die Rijkswaterstaat en STOWA jaarlijks organiseren over dit onderwerp. 

Sinds 1990 heeft dynamisch kustbeheer een grote ontwikkeling doorgemaakt. De regering besloot toen om de kustlijn te handhaven door middel van zandsuppleties. Daarbij wordt zand uit de diepe Noordzee gewonnen en aangebracht op het strand of net voor de kust in de ondiepe Noordzee. Dit extra zand houdt de zandvoorraad van de kustzone op peil en voorkomt langdurige erosie.

Dit beleid vormde een keerpunt in de kustontwikkeling: van een voornamelijk eroderende kust naar een stabiele of zelfs groeiende kust. Het intensieve beheer van de zeereep, waarbij helmgras en stuifschermen zoveel mogelijk zand vasthielden, was daardoor niet meer overal nodig. Op sommige plaatsen werden zelfs maatregelen genomen die de natuurlijke dynamiek actief bevorderen, zoals het aanleggen van kerven. De uitvoering van zandsuppleties heeft de mogelijkheden voor dynamisch kustbeheer sterk vergroot.

Foto hieronder: screenshot van de nieuwe website.