Skip to main content Skip to main nav

Eerste deelproduct EBEO: kennisdatabase

Experts uit het gehele land hebben de afgelopen maanden hun krachten gebundeld en alle her en der ve...

Lees bericht

Greep krijgen op toxiciteitsproblemen oppervlaktewater met Sleutelfactor Toxiciteit

NRC opende op 10 april jl. met een alarmerend artikel over de slechte chemische waterkwaliteit in Ne...

Lees bericht

Joost Buntsma: "De positie van kennis is de afgelopen jaren flink veranderd"

Eind mei neemt Joost Buntsma officieel afscheid als directeur van STOWA. Hij gaat met pensioen. In d...

Lees bericht