Belangrijke lessen uit aquathermie projecten

Aquathermie - het terugwinnen en hergebruiken van warmte uit afvalwater en oppervlaktewater - komt eraan. Het...

Lees bericht
Foto afvalwaterzuivering

Onderzoek naar PFAS in afvalwater

STOWA en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laten een onderzoek uitvoeren om te komen tot een...

Lees bericht

Lumbricus: niet alleen het wat, ook het hoe

Binnen het kennisprogramma Lumbricus, waar ook STOWA aan deelneemt, is niet alleen aandacht besteed aan de...

Lees bericht