Afvalwaterprognoses steeds accurater door koppeling met CBS-gegevens

Hoe krijg je als waterschap een zo goed mogelijk beeld van (toekomstige) hoeveelheden afvalwater naar je rwzi...

Lees bericht
Afvalwaterzuivering bij nacht

Belangrijke lessen uit aquathermie projecten

Aquathermie - het terugwinnen en hergebruiken van warmte uit afvalwater en oppervlaktewater - komt eraan. Het...

Lees bericht
Foto afvalwaterzuivering

Onderzoek naar PFAS in afvalwater

STOWA en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laten een onderzoek uitvoeren om te komen tot een...

Lees bericht