Skip to main content Skip to main nav

Waterwijzer Landbouw met succes toegepast in Vlaanderen

Het Vlaamse Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek ILVO heeft, met medewerking van...

Lees bericht

Onderzoek naar bronnen van PFAS-precursors in het influent

In opdracht van STOWA, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Waterschap Zuiderzeeland en ...

Lees bericht

Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater: resultaten

Het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater IPMV loopt eind van dit jaar offic...

Lees bericht