Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

#AFGELAST - Eerste bijeenkomst Deelexpeditie broeikasgassen veenweiden

Op 28 mei vindt bij de VU in Amsterdam de eerste bijeenkomst plaats van de deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden die het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) organiseert, in samenwerking met het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling.

Let op: Deze bijeenkomst is afgelast om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Via deze website en onze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van verplaatsingen en dergelijke. Via DEZE LINK kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Zo mist u niets. 

De deelexpeditie staat in het teken van het uitwisselen van kennis over broeikasgasemissies uit veenbodems. Tijdens de eerste bijeenkomst geven de betrokken onderzoekers een toelichting op hun onderzoek binnen het NOBV. Daarnaast is er ruimte voor het in kaart brengen van de vragen die er zijn rondom broeikasgasuitstoot uit veenweiden en aan welke kennis nog behoefte is.

Let op: na afloop van deze bijeenkomst is er een lunch. Op het aanmeldformulier dient u aan te geven of u hier aan deel wilt nemen, of niet.

Onderzoek uitstoot broeikasgassen veenweiden
Het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV), uitgevoerd onder regie van STOWA, onderzoekt de uitstoot van broeikasgassen uit veenbodems. Doel is de effectiviteit van verschillende maatregelen tegen veenafbraak te onderzoeken en de voorspellingen van de emissies onder verschillende omstandigheden en bij verschillende maatregelen te verbeteren.

Meer informatie

Meer informatie over het NOBV is te vinden op www.nobveenweiden.nl.

Meer weten over het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling? Klik HIER. Hebt u belangstelling voor de nieuwsbrief van het NKB? Stuur dan een mail naar info@kennisprogrammabodemdaling.nl.