Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Afscheid Joost Buntsma

Op 22 mei as. neemt onze directeur Joost Buntsma officieel afscheid van STOWA. Na elf jaar het boegbeeld te zijn geweest van onze organisatie, gaat hij genieten van zijn pensioen. We hopen dat je dit afscheid met je aanwezigheid wilt opluisteren. Je kunt je voor deze bijeenkomst opgeven via bovenstaand formulier. Ook als je niet in de gelegenheid bent te komen, vernemen wij dat graag. Dat kun je eveneens aangeven op het formulier.

Aanmelden

Ansichtkaart 

We vragen je om ter gelegenheid van zijn afscheid een ansichtkaart met een persoonlijke boodschap mee te nemen. Die overhandigen we gebundeld aan Joost. Een kaart uit je eigen stad, provincie, land of werelddeel is leuk, vooral als er water op staat! Als je niet in de gelegenheid bent te komen, dan kun je de kaart opsturen naar STOWA t.a.v. Joost Buntsma, Postbus 2180, 3800 CD Amersfoort. Wij voegen je kaart dan bij de andere kaarten. 

Cadeau

Joost heeft te kennen gegeven dat hij in plaats van geschenken graag een bijdrage van je ontvangt voor een belangrijk boomaanplant-project in Burkina Faso. Het aanplanten van bomen in dit land is erg belangrijk om erosie en het dichtslibben van waterreservoirs te voorkomen. De mensen aldaar werken graag mee, omdat gekozen is voor boomsoorten die niet alleen zorgen voor erosiebestrijding, maar ook voor extra inkomen. De bomen leveren veevoer, bemesting, honing en Sheaboter op.

Via deze link is een mooi filmpje te zien over boomkwekerijen die op initiatief van Hunze en Aa’s, samen met WWn en NWB-fonds, begin 2023 zijn opgezet in Burkina Faso.

Je bijdrage kun je overmaken naar bankrekening NL43 NWAB 0636 7577 81 van de Nederlandse Waterschapsbank, o.v.v. ‘afscheid Joost Buntsma’. Wij zorgen ervoor dat het op de juiste plek komt.

Heb je nog vragen? Stuur dan een mail aan stowa@stowa.nl, of bel met Petra Angelone, 06-21813560