Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Afscheidssymposium Piet Verdonschot. Toekomstperspectieven voor succesvol ecologisch waterbeheer

Naar aanleiding van de pensionering van prof.dr.ir. Piet Verdonschot, wordt er op 9 september a.s. een symposium georganiseerd waar we terugblikken en vooruit kijken. Na decennia van herstel van aquatische systemen zijn er vele successen geboekt. Tegelijkertijd zijn nog lang niet alle problemen opgelost. Wat zijn de lessen van de afgelopen decennia? Hoe brengen we het waterbeheer een stap verder? 

Piet Verdonschot is al jaren een vooraanstaand onderzoeker aquatische ecologie bij Wageningen Environmental Research en hoogleraar wetland restoratie ecologie bij het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is een van de grondleggers van het watersysteemdenken.

Het symposium biedt waterbeheerders, beleidsmakers en onderzoekers een uitgelezen kans om in korte tijd op de hoogte te worden gebracht van recente aquatisch-ecologische inzichten en heeft daarnaast tot doel te inspireren om zo het ecologisch waterbeheer vooruit te helpen. 

Aan de hand van vier thema’s behandelen nationale en internationale sprekers een aantal oplossingsrichtingen: 

  • het effectief gebruiken van biologische kenmerken van organismen bij opsporen van ecologische knelpunten;
  • de integratie van disciplines om tot een diagnose van de ecologische kwaliteit te komen;
  • herstelmaatregelen beter laten aansluiten bij het ecologisch functioneren van ecosystemen;
  • het inzetten van brongerichte oplossingen om de effecten van meervoudige stress duurzaam aan te pakken.

Sprekers 

•    Daniel Hering (Universität Duisburg-Essen) 
•    Nicolai Friberg (Norwegian Institute for Water Research) 
•    Bas van der Wal (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer STOWA) 
•    Michiel Kraak (Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica, Universiteit van Amsterdam) 
•    Ralf Verdonschot (Wageningen Environmental Research, Wageningen University & Research)

Tot slot geeft Piet Verdonschot zijn visie op het ecologisch waterbeheer van de toekomst aan de hand van de systeemgerichte ecologische stressanalyse SESA. Een deel daarvan is ontsloten via rapportages vanuit de Kennisimpuls waterkwaliteit, in STOWA-rapporten en in ‘Deltafacts’.

De middag wordt afgesloten met een receptie.

U bent van harte uitgenodigd!

Aanmelden kan hier Meer informatie volgt na aanmelding. 


Contactpersoon: Ralf Verdonschot