Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Afvalwaterketensymposium 2019

Op 28 mei vindt in Wageningen het jaarlijkse Afvalwaterketensymposium plaats, georganiseerd door stichting RIONED en STOWA. Het symposium kent dit jaar twee thema's: 'Bestaande infrastructuur, nieuwe uitdagingen' en 'Energie'.

We starten het symposium met de vraag naar mogelijkheden en knelpunten die de bestaande afvalwaterketeninfrastructuur heeft als het gaat om klimaatverandering, circulaire economie, de aanpak van microverontreinigingen e.d. Tijdens de lunch is er een groot aantal korte presentaties, discussies en verdiepingen rond uiteenlopende thema's als leidinginspecties, wateroverlast en broeikasgassen.

Het middagprogramma is geheel gewijd aan energie. De mogelijkheden voor energieproductie, energiebeparing en (eigen) energiebenutting door en voor waterbeheerders komen aan bod. U hoort ook de visie van de energiesector op de mogelijke rol van waterbeheerders bij de energietransitie. We sluiten de dag af met een energiedebat.   

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de programma's, projecten en bijeenkomsten van STOWA?
> Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief