Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

All-Risk Webinar reeks 3. 'De opbouw van de ondergrond'

Dit webinar - dat plaatsvindt in het kader van het programma All Risk - gaat dieper in op de wijze waarop de onzekerheid over de opbouw van de ondergrond kan worden verkleind, zodat een beter oordeel kan worden gegeven over het overstromingsrisico.

De Nederlandse ondergrond is zeer variabel door zijn depositiegeschiedenis. In combinatie met een beperkte hoeveel metingen resulteert dit in een aanzienlijke onzekerheid over de ondergrond voor het beoordelen van overstromingsrisico. Een beter inzicht in de natuurlijke opbouw en samenstelling van de ondergrond, gecombineerd met geofysische meetmethoden kan deze onzekerheid verkleinen.

In dit webinar zullen All-Risk onderzoekers Bas Knaake (Universiteit Utrecht) en Juan Chavez Olalla (TU Delft) twee manieren schetsen om de onzekerheid over de ondergrond te verkleinen. Bas vertelt over methoden om op basis van kennis van de afzettingsgeschiedenis een beter beeld van de opbouw en kenmerken van de ondergrond te krijgen. Juan licht toe hoe je geofysisch onderzoek kunt inzetten om een beter vlakdekkend beeld te krijgen van de ondergrond. We gaan graag met jullie in gesprek over deze en andere methodes om de onzekerheid in de ondergrond te verkleinen, en hoe we deze in de praktijk kunnen gebruiken.

> Meer informatie en aanmelden

Wat is All Risk?

Het onderzoeksprogramma All-Risk onderzoekt samen met het Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP) het implementeren van de nieuwe veiligheidsnormering. Het gaat om inzichten waarmee dijkversterking sneller en goedkoper kan worden uitgevoerd, zonder de juridische aspecten en maatschappelijke betrokkenheid uit het oog te verliezen. Dit alles gebeurt in samenwerking met dertig partners waaronder Rijkswaterstaat, zeven waterschappen, provincie Groningen, twee universiteiten, diverse ingenieursbureaus en andere marktpartijen, NGO’s en STOWA.