Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

All-Risk webinarreeks 2. 'Grootste risico rivieren: splitsingspunt of piping?'

Risico’s van overstromingen langs de grote rivieren vragen continu onze aandacht. Daarbij spelen vele oorzaken een rol, en in dit webinar vragen we aandacht voor nieuw onderzoek naar de rol van de twee splitsingspunten van de Rijntakken en naar de rol van het faalmechanisme piping. Maar kan aannemelijk worden gemaakt dat één van beide oorzaken dominant is?
Denk en praat mee met onderzoekers Matthijs (UT) en Joost (TUD), zij presenteren resultaten van hun onderzoek en reflecteren op de vraag of het duidelijk is welke van de twee oorzaken de grootste bijdrage levert aan het overstromingsrisico. Ook zijn ze erg benieuwd naar uw invalshoek en bieden graag een omgeving om vrij van gedachten te wisselen tussen wetenschap en praktijk!

Webinar opzet

  • Het onderzoek en de vragen die binnen dit onderzoek spelen wordt geïntroduceerd door Henk van Hemert (RWS) die als geotechnisch expert betrokken is bij de risico’s van piping.
  • Vervolgens laat Matthijs Gensen de uitkomsten zien van nieuw onderzoek naar de rol van splitsingspunten, waarna u de gelegenheid krijgt om op zijn bevindingen te reflecteren.
  • Ten slotte zal Joost Pol zijn onderzoek naar de risico’s van piping presenteren, waaronder de rol van de hoogwaterduur en het denken in faalpaden.
  • De Webinar wordt geleid door Matthijs Kok, hoogleraar Waterveiligheid aan de TUD en programmaleider van All-Risk.

Er zal volop gelegenheid zijn voor het stellen van vragen. Houd je telefoon tijdens de workshop bij de hand om de mentimeter te kunnen invullen, zij zijn namelijk erg benieuwd naar uw visie!
Als je nog niet bent uitgenodigd, registreer hier, dan sturen wij u een link naar de webinar.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Laura Klaver