Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

All Risk webinarreeks 4. 'Naar een realistische inschatting van weerstand tegen golfoverslag'

Dit webinar - dat plaatsvindt in het kader van het programma All Risk - gaat dieper in op de vraag hoe je een realistische inschatting kunt maken van weerstand tegen golfoverslag voor een beter veiligheidsoordeel van primaire keringen.

De golfoverslag en de weerstand hiertegen bepaalt voor een groot deel de hoogte van de dijk en daarmee de kosten van dijkversterkingen. Binnen All-Risk wordt er naar twee aspecten van golfoverslag onderzoek gedaan om een betere inschatting van de overstromingskans te krijgen. Weiqiu Chen kijkt naar het effect van berm en ruwheid op de overslag, Vera van Bergeijk kijkt vooral naar het effect van overslag op de belasting in geval er overgangen aanwezig zijn. Dit komt mooi samen bij een case van All-Risk gebruiker Hillblock; hierin wordt gezamenlijk gekeken naar de effectiviteit van een nieuwe bekleding op basis van modellering van de volledige de dijk.

> Meer informnatie en aanmelden

Wat is All Risk?

Het onderzoeksprogramma All-Risk onderzoekt samen met het Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP) het implementeren van de nieuwe veiligheidsnormering. Het gaat om inzichten waarmee dijkversterking sneller en goedkoper kan worden uitgevoerd, zonder de juridische aspecten en maatschappelijke betrokkenheid uit het oog te verliezen. Dit alles gebeurt in samenwerking met dertig partners waaronder Rijkswaterstaat, zeven waterschappen, provincie Groningen, twee universiteiten, diverse ingenieursbureaus en andere marktpartijen, NGO’s en STOWA.