Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

All Risk webinarreeks 6. 'Voorlanden: nuttig voor beheersbare veiligheid of alleen mooie natuur?''

Dit webinar - dat plaatsvindt in het kader van het programma All Risk - gaat dieper in op de functie van voorlanden.

Het beschermende effect van hoog opgeslibde voorlanden (kwelders / schorren) voor onze dijken was onze voorouders al bekend; ze bouwden minder hoge dijken achter brede kwelders. En dit werkte, want bij stormvloeden braken deze dijken minder vaak door, ook al waren ze lager en smaller.

Nu zijn de waddendijken veel hoger dan vroeger, om veel extremere stormen te weerstaan. Kunnen voorlanden dan nog steeds bijdragen aan onze veiligheid door golfbelasting op te dijk te verlagen? Hangt dat misschien af van de lengte van de golven die op de dijk afkomen? En kunnen we met slim beheer voorland minder erosie gevoelig maken?

Denk en praat mee met onderzoekers Chris Lashley (TUD) en Beatriz Marin Diaz (NIOZ & RUG) over deze praktische vragen, om te weten of waterschappen terug moeten grijpen naar de aanleg van kwelderwerk, voor onze toekomstige waterveiligheid!

> Meer informatie en aanmelden

Wat is All Risk?

Het onderzoeksprogramma All-Risk onderzoekt samen met het Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP) het implementeren van de nieuwe veiligheidsnormering. Het gaat om inzichten waarmee dijkversterking sneller en goedkoper kan worden uitgevoerd, zonder de juridische aspecten en maatschappelijke betrokkenheid uit het oog te verliezen. Dit alles gebeurt in samenwerking met dertig partners waaronder Rijkswaterstaat, zeven waterschappen, provincie Groningen, twee universiteiten, diverse ingenieursbureaus en andere marktpartijen, NGO’s en STOWA.