Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

All Risk webinarreeks 7. 'Data-gedreven dijkversterking: bouwen op nieuwe en historische data'

Dit webinar - dat plaatsvindt in het kader van het programma All Risk - gaat dieper in op het gebruik van nieuwe én historische data bij het maken van dijkversterkingsplannen.

.

De technische uitwerking van dijkversterkingsprojecten in Nederland wordt overspoeld door data. Voor, tijdens, en na dijkversterkingen, wordt veel data verzameld en opgeslagen. Naast van oudsher veelgebruikte databronnen zoals boringen en statistiek van buitenwaterstanden, is er recent steeds meer aandacht voor het langduriger monitoren van grondwaterstanden, historische data, gedragsinformatie tijdens belastingen, en het combineren van gegevens uit verschillende databronnen.

In All-Risk wordt onderzoek gedaan naar hoe we informatie kunnen verkrijgen uit tot nog toe amper ongebruikte bronnen, zoals de bewezen sterkte van dijken en historische gegevens over de dijkopbouw. In dit webinar zullen twee promovendi een licht schijnen op dit nieuwe onderzoek, en hun visie geven hoe het gebruik van data dijkbeoordelingen en dijkversterkingen gaat beïnvloeden. Daarnaast zal er discussie zijn over wat de belangrijkste databronnen zijn, uit welk van deze bronnen nog de meeste winst is te halen en of dit ook kan leiden tot een teveel aan data. We zijn benieuwd naar uw mening en ervaring en hopen u te zien bij dit webinar.

> Meer informatie en aanmelden

Wat is All Risk?

Het onderzoeksprogramma All-Risk onderzoekt samen met het Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP) het implementeren van de nieuwe veiligheidsnormering. Het gaat om inzichten waarmee dijkversterking sneller en goedkoper kan worden uitgevoerd, zonder de juridische aspecten en maatschappelijke betrokkenheid uit het oog te verliezen. Dit alles gebeurt in samenwerking met dertig partners waaronder Rijkswaterstaat, zeven waterschappen, provincie Groningen, twee universiteiten, diverse ingenieursbureaus en andere marktpartijen, NGO’s en STOWA.