Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

All Risk webinarreeks 9. Verder kijken dan versterken

Dit webinar - dat plaatsvindt in het kader van het programma All Risk - gaat dieper in op de vraag wat we kunnen leren van het meekoppelen van andere belangen en opgaven bij de waterveiligheidsopgaven, zoals is gebeurd in HWBP-projecten.

De uitvoering van grootschalige infrastructuurprojecten voor waterveiligheid vraagt om een goed samenspel tussen waterbeheerders, gemeenten, grondeigenaren en maatschappelijke organisaties. Een van de doelen van het HWBP is het zo mogelijk meekoppelen van andere belangen en opgaven met de waterveiligheidsopgave. Om dit mogelijk te maken zijn veel samenwerkingsprocessen geïnitieerd waarin partijen gezamenlijk mogelijkheden verkennen en een voorkeursalternatief ontwikkelen. Wat kunnen we leren van deze samenwerking in HWBP-projecten? Wat zijn belangrijke voorwaarden voor de samenwerking om tot een effectief en maatschappelijk gedragen voorkeursalternatief te komen? En wat zijn de juridische mogelijkheden en belemmeringen om zo’n voorkeursalternatief te realiseren? In dit seminar willen we ingaan op deze en andere governance vraagstukken.

> Meer informatie en aanmelden