Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Beregening, telt elke druppel?

Als het (te) droog is, willen boeren en tuinders heel graag beregenen. Want ‘elke druppel telt’. Maar is dat ook zo: telt elke druppel, altijd? Op donderdag 9 mei bent u van harte welkom op een bijeenkomst waarin we met elkaar de uiteenlopende aspecten die bij beregening een rol spelen, onder de loep nemen. Met elkaar gaan we het gesprek aan. En de organisatoren beantwoorden graag uw vragen over beregening.

Aanmelden

Het verslag en de presentaties van deze dag vindt u onderaan deze pagina.

In de zomerperiode van 2018 hadden we te maken met een extreme droogte. Dit veroorzaakte veel problemen bij de waterschappen, maar ook voor de landbouw en natuur. De eerste droogte kon opgevangen worden met beregening uit oppervlaktewater of grondwater. Maar toen (naarmate?) de droogte aanhield, werden er beregeningsverboden afgekondigd.

Veel land- en tuinbouwers beschouwen beregenen als een goede maatregel om gewassen zo optimaal mogelijk te voorzien van water. Het is bovendien goed in te passen in de bedrijfsvoering. Tegelijkertijd zijn er veel vragen over beregening. Waarom is het belangrijk om te kunnen beregenen? Welke vormen van beregening zijn er? Wat is de effectiviteit van beregening en is dat voor alle vormen van beregening  bekend? Hoe werkt beregening door op de verdamping en gewasgroei? Speelt het verschil tussen dag en nacht een rol? En niet onbelangrijk: wat de invloed is van het onttrekken van water voor beregening op het hele watersysteem?

Kortom: er zijn tal van vragen rondom beregening, die we tijdens deze bijeenkomst graag aan de orde stellen. Zo staan we beter gesteld tijdens een volgende periode van aanhoudende droogte.

Doelgroep: medewerkers van waterschappen, land en tuinbouw, drinkwaterbedrijven, provincies, adviesbureaus en kennisinstellingen. Maar iedereen die meer wil weten over beregening is van harte welkom.

Deze middag wordt georganiseerd door STOWA, KWR, WUR, WEnR, Bakelse Stroom, Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier en Waterschap Vechtstromen.

Conceptprogramma

  • 12.30 uur inloop met broodjes
  • 13.00 uur  Vragen van uit de waterschapspraktijk, Wybo Nijdam (HHNK) en Bas Worm (Waterschap Vechtstromen)
  • 13.30 uur. Waarom beregent een agrariër? Johan Elshof, ZLTO
  • 14.00 uur Efficiëntie van beregening, Jan van Bakel (Bakelse Stroom)
  • 14.30 uur Typen beregening en nieuwe ontwikkelingen, Jan Coppens (Smits B.V.)
  • 15.00 uur Pauze
  • 15.30 uur Hoe bepaal je de effecten van beregening op gewasgroei? Jos van Dam (WUR)
  • 16.00 uur Hoe bepaal je de effecten van beregening op het watersysteem? Harry Massop (WUR) en Perry de Louw (Deltares)
  • 16.30 uur Discussies 
  • 17.00 uur afsluitende borrel

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de programma's, projecten en bijeenkomsten van STOWA?
> Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief