Bestuurlijk congres 'Beekherstel versneld/t'

In 2015 vond het eerste bestuurlijke congres ‘Bouwen met Natuur’ plaats. Op 18 januari 2019 vindt het vervolg hierop plaats, getiteld ‘Beekherstel versneld/t!’. We vertellen u graag hoe 'Bouwen met Natuur' - het benutten van natuurlijke processen - ervoor kan zorgen dat KRW-doelen sneller en goedkoper worden gerealiseerd en hoe het ons kan helpen bij het omgaan met wateroverlast, droogte en de effecten van klimaatverandering.

Aanmelden

In de afgelopen jaren is veel gebeurd. Onderzoeken, projecten en pilots hebben bijgedragen aan het vergroten van ons inzicht in de kansen en mogelijkheden van Bouwen met Natuur. Op 18 januari vieren we daarom de successen en benoemen we resultaten en nieuwe inzichten, bijvoorbeeld uit het onderzoeksprogramma Lumbricus. Ellis Penning (onderzoeker Deltares) vertelt u over de behaalde resultaten en wat we daarmee in de praktijk kunnen.

Verder gaan we in gesprek over de uitdagingen waarvoor het kennisprogramma nu staat. Met Peter de Putter (Sterk Consulting) bespreken we de (on)mogelijkheden van de wet- en regelgeving bij het toepassen van Bouwen met Natuur.

Bouwen met Natuur brengt meer onzekerheden met zich mee. Wat is de kans op wateroverlast en zal de beekloop verplaatsen? Deze onzekerheden vragen om een andere benadering. Anjo Travaille (Bureau Bovenkamers, algemeen-bestuurslid Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden) geeft aan hoe betrokkenen kunnen worden meegenomen in het omgaan met deze onzekerheden.

Rob van Dongen (Staatsbosbeheer) blikt met u terug op de afgelopen zomer. Robuuste herstelde systemen bleken goed bestand tegen de droogte. Daarnaast gaat hij in op de bijdrage van Bouwen met Natuur aan klimaatrobuuste systemen, zodat we ook in een natte periode wateroverlast kunnen voorkomen.

De sprekers gaan daarna met leden van de stuurgroep Bouwen met Natuur (portefeuillehouders waterschappen hoog Nederland) in gesprek over de uitdagingen en mogelijkheden van Bouwen met Natuur en beekherstel.

Doelgroep en aanmelden

Voor dit congres zijn bestuurders van de waterschappen, provincies en terreinbeherende organisaties uitgenodigd. Voelt u zich daarnaast vrij om iemand uit uw netwerk mee te nemen. U kunt uzelf (en evt. degene die u mee wilt nemen) aanmelden via het bovenstaande aanmeldformulier.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de programma's, projecten en bijeenkomsten van STOWA?
> Meld u direct aan voor onze digitale nieuwsbrief