Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Bijeenkomst 'Circulair baggeren' (hybride)

Op 6 oktober 2021 ben je van harte welkom bij een hybride bijeenkomst over circulair baggeren. Een deel van de bijeenkomst is zowel digitaal als live te volgen. Daarna gaan we (hopelijk) live ervaringen opdoen met een instrument dat is ontwikkeld voor het beoordelen van de circulaire mogelijkheden van baggerspecie.

Aan de slag met circulair baggeren! 
Waterbeheerders willen zo circulair mogelijk werken. Ook in het baggerbeheer. Het ontbrak nog aan een praktijkgerichte aanpak. Die is er nu. Op 6 oktober 2021 ben je van harte welkom bij de presentatie van de circulariteitstool voor baggeren.

We starten de bijeenkomst met de vraag waarom circulair baggeren nodig is en hoe je dat kunt doen. Dit deel is zowel digitaal als fysiek te volgen. Daarna gaan we met de fysiek aanwezigen aan de slag met het toetsingsinstrument (tool) om circulair baggeren in de praktijk vorm te geven. Verschillende casussen kunnen worden doorrekend met als vraag hoe het baggerproject het meest circulair uitgevoerd kan worden.

De bijeenkomst is zowel bedoeld voor bestuurders als inhoudelijk betrokkenen inclusief aansluitende workshop. Bestuurders maken kennis met de wijze waarop circulair baggeren vorm kan krijgen en in de workshop gaan we met inhoudelijk geïnteresseerden aan de slag om de ontwikkelde kennis toe te passen.

Let op: de bijeenkomst is digitaal te volgen en het streven is de workshop live te doen, afhankelijk van de ontwikkelingen van de COVID-19 maatregelen!

13.00 - 14.30 uur [digitaal plus live]: Wat is circulair baggerbeheer en hoe kan je de mate van circulariteit beoordelen?

14.30 – 16.30 uur [live]: Workshop om de ontwikkelde tool en kennis toe te passen (let op: beperkt plek, graag op tijd registreren en eventueel verlet doorgeven!)

Programma 6 oktober

  • 13.00 - 13.30 uur    (Digitale) inloop
  • 13.30 - 13.45 uur    Welkom door Fred de Haan (voorzitter begeleidingscommissie, Waternet): waarom aan de slag met circulair baggeren?
  • 13.45 - 14.15 uur    Presentatie van de ontwikkelde kennis en het toetsingsinstrumentarium door Eldert Besseling (NETICS). 
  • 14.15 - 14.30 uur   Vragen uit de (digitale) zaal
  • 14.30 - 16.30 uur    Workshop: toepassen van de ontwikkelde tool en kennis voor verschillende casussen

Filmpje- Circulair omgaan met regionale baggerspecie bij de waterschappen