Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Bijeenkomst CoP Beken en Rivieren 'Systeemanalyse beekdalen: #watdan #hoedan?’

Systeemanalyses van beken, beekdalen en beekdallandschappen heb je in allerlei soorten en maten, op verschillende schaalniveaus. Via de lagenbenadering, GIS-benaderingen LESA’s, SESA’s en ESF’s kun je beekdalen systemisch in kaart brengen. Op 6 oktober gaan we in op uiteenlopende watersysteemanalyses vanuit hydrologisch en ecologisch oogpunt, en op de rol en functie ervan voor het ontwerpen, inrichten, inregelen en beheren van te herstellen beken.

In de ochtend gaan we dieper in op de problematiek van beekdalen en kijken we naar verschillende (hydro)morfologische, chemische, eco-hydrologische en ecologische analyses.

’s Middags bezoeken we het fraaie beekdal van de Drentsche Aa, wellicht het mooiste beekdal van Nederland. Medewerkers van waterschap Hunze en Aa’s laten je zien waar ze in de praktijk tegen aan lopen bij beekherstel. Verder zal men laten zien wat de pilot bodemverhoging inhoudt.

Daarna ronden we het symposium af met een discussie over het nut van verschillende systeemanalyses voor het daadwerkelijk herstel van beken en beekdalen. Centrale vraag daarin: Hoe overbruggen we de evt. kloof tussen theorie (onderzoek, modellering) en praktijk (inrichting, beheer)?

We sluiten de dag af met een borrel.

> Download het programma van de dag

Deelname is gratis, maar er worden wel kosten gemaakt voor je komst. Ben je aangemeld maar verhinderd, meld je dan 48 uur van tevoren  af via stowa@stowa.nl. Verder houden wij ons aan de landelijke corona-richtlijnen die op dat moment gelden.

Bekijk hieronder het filmpje van STOWA over watersysteemanalyses aan de hand van de ecologische sleutelfactoren. Zie ook www.ecologischesleutelfactoren.nl.

Overzicht van de sleutelfactoren voor stromende wateren: