Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Bijeenkomst CoP Online Sensoring

Op 7 december vindt er een bijeenkomst plaats van de Community of Practice Online Sensoring. Tijdens deze bijeenkomt besteden we onder meer aandacht aan de organisatorische en juridische implicaties van online sensoring van in- en effluent.

De overstap naar (near-)real-time sensoring door waterschappen betekent een toename in de productie van data. Deze data worden gedeeld met sensorleveranciers, de waterschappen zelf en derden. In de transitie van meten met monstername en -analyse naar meten met sensoren zijn er in het gebruik van data een aantal uitdagingen.

Neem bijvoorbeeld het aanbesteden: kun je ook alleen het leveren van bruikbare data aanbesteden, in plaats van de sensoren? Waterschap Vallei en Veluwe heeft hier ervaring mee opgedaan. Rikke van der Grinten en Raymond Loos vertellen er meer over. Rikke werkt voor Nortek Group, de leverancier van debietdata voor Vallei en Veluwe. Zie ook het klantverhaal dat Nortek hierover deelde op hun website. Raymond is beleidsmedewerker waterkwantiteit bij Waterschap Vallei en Veluwe. Hij is vanaf het begin betrokken geweest bij de aanbesteding om debietdata in te kopen. In de presentatie zal hij het perspectief van het Waterschap geven.

Een ander vraagstuk is het eigendom van waterschapsdata en gebruik daarvan door marktpartijen. Van wie zijn de data? En wat gebeurt er als de data worden verrijkt door marktpartijen en er geld mee wordt verdiend? Hoe ga je daar als waterschap mee om? Anneke Spijker van het Waterschapshuis heeft hier al over nagedacht en neemt ons graag mee in haar overwegingen.

Programma
 

  • 09:30 - 10:00 uur    inloop
  • 10:00 - 10:15 uur    welkomst en introductie
  • 10:15 - 10:45 uur    lezing Rikke van der Grinten
  • 10:45 - 11:00 uur    discussie
  • 11:00 - 11:15 uur    koffiepauze
  • 11:15 - 11:45 uur    lezing Anneke Spijker
  • 11:45 - 12:00 uur    discussie
  • 12:00 - 12:20 uur    plenaire samenvatting ochtend (herhaling belangrijkste inzichten)
  • 12:20 - 12:30 uur    korte vooruitblik 2023 en afsluiting
  • 12:30 - 13:30 uur    lunch

Aanmelden
 

Wil je deelnemen aan deze bijeenkomst of heb je vragen,  mail naar Michiel van Lierop

De CoP Online Sensoring richt zich op de transitie van het traditioneel meten, bemonsteren en analyseren van afvalwater naar nauwkeurige online metingen met nieuwe technieken zoals sensoren of analysers. Hierbij worden de in- en effluentkarakteristieken van rwzi's bepaald. Het uiteindelijke doel is om met online metingen de influent- en effluentkarakteristieken van rioolwaterzuiveringen beter te begrijpen, hierin trends te ontdekken en de bedrijfsvoering van de zuivering te optimaliseren. Maar bijvoorbeeld ook voor het sneller opsporen van onvoorziene lozingen.