Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Bijeenkomst 'Mijn hemel!... waterstelsel'

Op donderdag 2 november organiseren STOWA en Stichting RIONED in Amersfoort een bijeenkomst over de toekomst van het beheer van onze hemelwaterstelsels.

Aanmelden

We hebben in Nederland gezamenlijk zo’n 25.000 kilometer hemelwaterriolering aangelegd. Graag willen we samen met u verkennen hoe het functioneren en beheer van deze stelsels gesteld staan als we kijken naar bijvoorbeeld KRW-doelen en het toenemend aantal (niet-officiële) zwemlocaties. Wanneer zou het zinvol zijn om zuiverende voorzieningen aan te leggen, of op zoek te gaan naar foutaansluitingen, of het stelsel om te bouwen naar een VGS 2.0? Welke (praktijk)ervaringen zijn er in het land met deze oplossingen?

     Conceptprogramma  

09.00    Inloop met koffie
      
09.30   Welkom en introductie van de bredere context: het ‘gevecht’ om het hemelwater (wie wil het wel/niet hebben?)
      
     Mogelijke drijfveren om met HWA-stelsels aan de slag te gaan
09.45    Hwa-stelsels en invloed op de ontvangende waterkwaliteit (KRW)
10.00    Hwa-stelsels en de nieuwe EU-afvalwaterrichtlijn
10.15    Hwa-stelsels en invloed op (officieus) zwemwater
10.30    Hwa-stelsels en invloed op hydraulische (over)belasting waterketen
     
10.45    Pauze

     Oplossingsrichtingen: hoe aan de slag?
11.10    Zuiverende voorzieningen. Wat zijn de opties en ervaringen?
11.25    Opsporen en verhelpen van foutaansluitingen. Een overzicht van methodes en ervaringen. 
11.45    Ombouw naar VGS 2.0. Wat is het en hoe zijn de ervaringen? 
      
12.00    Discussie en conclusies 
12.30    Einde + mogelijkheid voor lunch

Wij praten u op 2 november graag bij over deze onderwerpen en horen ook graag uw ervaringen. 

Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Ben je aangemeld maar verhinderd, geef dit dan door via stowa@stowa.nl