Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Bijeenkomst 'Mijn hemel!... waterstelsel'

Op donderdag 2 november organiseren STOWA en Stichting RIONED in Amersfoort een bijeenkomst over de toekomst van het beheer van onze hemelwaterstelsels.

We hebben in Nederland gezamenlijk zo’n 25.000 kilometer hemelwaterriolering aangelegd. Graag willen we samen met u verkennen hoe het functioneren en beheer van deze stelsels gesteld staan als we kijken naar bijvoorbeeld KRW-doelen en het toenemend aantal (niet-officiële) zwemlocaties. Wanneer zou het zinvol zijn om zuiverende voorzieningen aan te leggen, of op zoek te gaan naar foutaansluitingen, of het stelsel om te bouwen naar een VGS 2.0? Welke (praktijk)ervaringen zijn er in het land met deze oplossingen?

     Conceptprogramma       

 • 09.00    Inloop met koffie      
 • 09.30    Welkom en introductie van de bredere context: het ‘gevecht’ om het hemelwater 
 • (wie wil het wel/niet hebben?)    Bert Palsma (STOWA)    
 •      Mogelijke drijfveren om met HWA-stelsels aan de slag te gaan    
 • 09.45    Hwa-stelsels en invloed op de ontvangende waterkwaliteit (KRW)    Tessa van der Wijngaart (STOWA)
 • 10.00    Hwa-stelsels en de nieuwe EU-afvalwaterrichtlijn    Saskia Holthuijsen (Stichting RIONED)
 • 10.15    Hwa-stelsels en invloed op (officieus) zwemwater    Peter Overvest (Sanitas Water)
 • 10.30    Hwa-stelsels en invloed op hydraulische (over)belasting waterketen    Jan Wisse (waterschap Vallei & Veluwe)
 • 10.45    Pauze    
 •      Oplossingsrichtingen: hoe aan de slag?    
 • 11.10    Zuiverende voorzieningen. Wat zijn de opties en ervaringen?    Jeroen Langeveld (Partners4UrbanWater)
 • 11.25    Opsporen en verhelpen van foutaansluitingen. Een overzicht van methodes en ervaringen.     Heleen de Man (Sanitas Water)
 • 11.45    Ombouw naar VGS 2.0. Wat is het en hoe zijn de ervaringen?     Rémy Schilperoort (Partners4UrbanWater)
 • 12.00    Discussie en conclusies o.l.v. Bert Palsma (STOWA)
 • 12.30    Einde + mogelijkheid voor lunch    

Wij praten u op 2 november graag bij over deze onderwerpen en horen ook graag uw ervaringen. 

Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Ben je aangemeld maar verhinderd, geef dit dan door via stowa@stowa.nl