Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

💧 Bijeenkomst 'Na regen komt zonneschijn… Maar blijft vervuiling achter?'

VPdelta en STOWA organiseren op 26 oktober een speciale dag, getiteld: “Na regen komt zonneschijn… Maar blijft vervuiling achter?” Ben jij een stedelijk-waterprofessional en ben jij benieuwd naar de impact van het afkoppelen van afstromend stedelijk hemelwater op de waterkwaliteit van grond- en oppervlaktewater? Kom naar deze dag en we praten je bij over de nieuwste inzichten op dit gebied.

Onder het mom van klimaatadaptatie wordt overal in Nederland en Europa hard gewerkt aan oplossingen om negatieve gevolgen van wateroverlast en droogte te voorkomen. Afstromend hemelwater wordt op steeds grotere schaal afgekoppeld en geloosd of geïnfiltreerd. Hierbij lijkt waterkwaliteit, zeker in Nederland, nauwelijks een rol te spelen. Is dat terecht of niet, mede omdat Nederland in 2027 moet voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn water (KRW)? Wat kunnen wij leren van hoe andere Europese landen hiermee omgaan?

Wat is er bekend over de impact van afstromend hemelwater op verontreiniging van waterlichamen? En wie is waarvoor verantwoordelijk? Hoe voorkomen we dat we onbedoeld een nieuw maatschappelijk probleem creëren, door waterkwaliteit niet mee te nemen in onze klimaatadaptatie-opgaven? Wat zijn de belangrijkste kennishiaten en welke onderzoeksagenda komt daaruit voort? Deze vragen komen aan bod tijdens deze bijeenkomst. Birgit de Bock van Aquafin presenteert onder meer de eerste resultaten van het Europese onderzoeksproject STOP UP. In dit project wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar de impact van afstromend stedelijk hemelwater op aquatische ecosystemen.

Daarover gaan we het hebben op donderdag 26 oktober van 9:00u tot 12:30u op The Green Village bij de TU Delft. Na afloop wordt er van 12:30u tot 13:30u een lunch verzorgd.

Locatie? The Green Village op TU Delft Campus, Van den Broekweg 4, Delft

Meer weten? Bel of Mail Thijs de Bruijn (+31) 6 288 644 47  of t.w.debruijn@tudelft.nl

 > Aanmelden