Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Bijeenkomst Netwerk Dijkmonitoring 'Dijkmonitoring en (data-driven) beoordeling: hoe dan!?'

Op woensdag 4 december houdt het Netwerk Dijkmonitoring de workshop ‘Dijkmonitoring en (data-driven) beoordeling: hoe dan?!’. Sprekers tijdens de workshop zijn André Koelewijn (Deltares), Marco Veendorp (Arcadis) en Wouter Zomer (BZ Ingenieurs & Managers). Het Netwerk Dijkmonitoring is hét kennisplatform voor dijkmonitoring in Nederland. Het netwerk fungeert als centraal aanspreekpunt en vraagbaak voor beheerders en adviseurs over dijkmonitoring en werkt agenderend en arrangerend.

Tijdens de workshop zal ingegaan worden op het hoe, wat en waarom van dijkmonitoring en hoe monitoringgegevens toegepast kunnen worden bij de beoordeling van dijken. Daarvoor zal onder andere toelichting gegeven worden op het onderstaande stappenplan, waarmee je een afweging tot het toepassen van dijkmonitoring kunt maken. Tijdens de workshop zullen met name de stappen 1 tot en met 6 aandacht krijgen.

  1. Verzamel en beoordeel informatie over de kering
  2. Identificeer de relevante faalmechanismen
  3. Probleemanalyse
  4. Formuleer informatievraag
  5. Monitoringsstrategie
  6. Inwinplan opstellen
  7. Opstellen functionele eisen
  8. Aanbesteding en contractvorming
  9. Beheer- en exploitatiefase
  10. Evaluatie

Tijdens de workshop gaan we ook in op de te maken afwegingen en het uitvoeren van een kostenbatenanalyse. Door middel van deze kostenbatenanalyse kan kwantitatief onderbouwd worden of en op welke manier het toepassen van dijkmonitoring wenselijk of noodzakelijk is.

Na afloop van de presentaties werken we een case uit waarin de bovenstaande stappen doorlopen worden. Door het zelf doorlopen van deze stappen wordt het ook gemakkelijker om dit stappenplan toe te passen in de praktijk. Er is voldoende ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen over de toepassing van dijkmonitoring en waar daarvoor nodig is.

Belangrijk aandachtspunt is hoe en op welk moment management, directie en bestuur het beste betrokken kunnen worden om te komen tot succesvolle dijkmonitoring. Hierover discussiëren we met elkaar.

Aanmelden

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden door een email te sturen naar netwerk@dijkmonitoring.nl, o.v.v. aanmelding Netwerkbijeenkomst Dijkmonitoring 4 december 2019.