Bijeenkomst Netwerk Dijkmonitoring 'Dijkmonitoring en (data-driven) beoordeling: hoe dan!?'

Op 4 december vindt er een bijeenkomst plaats van het Netwerk Dijkmonitoring, getiteld 'Dijkmonitoring en (data-driven) beoordeling: hoe dan!?'. Het Netwerk Dijkmonitoring wordt mede mogelijk gemaakt door STOWA, Deltares, Fugro, Arcadis en BZ Ingenieurs & Managers.

Tijdens deze bijeenkomst vertellen Marco Veendorp (Arcadis), André Koelewijn (Deltares), Wouter Zomer (BZIM) u meer over een stappenplan voor de afweging voor toepassing van dijkmonitoring in beheer, beoordeling en versterking. Ook gaan ze in op de vraag hoe je een kostenbatenanalyse opstelt, waaronder consequentiebepalingen, voor toepassing van monitoring. En ze gaan dieper in op het betrekken van management en bestuur.

Het Netwerk Dijkmonitoring is hét kennisplatform voor dijkmonitoring in Nederland. Het netwerk fungeert als centraal aanspreekpunt en vraagbaak voor beheerders en adviseurs over dijkmonitoring en werkt agenderend en arrangerend.

Eén van de manieren van kennisdeling is het uitwisselen van ervaringen in concrete en aansprekende cases en best practices. Het Netwerk Dijkmonitoring verzorgt een consistent programma van bijeenkomsten over cases rond dijkmonitoring. De cases worden behandeld vanuit de invalshoek ‘zorgplicht’ en de aansluiting op het WBI. Naast uitgebreid aandacht voor technische diepgang wordt in 2019 ook de verbinding gelegd met directie en bestuur van de dijkbeheerders.

Aanmelden

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden door een email te sturen naar netwerk@dijkmonitoring.nl, o.v.v. aanmelding Netwerkbijeenkomst Dijkmonitoring 4 december 2019.