Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Bijeenkomst Netwerk Dijkmonitoring over Zorgplicht

Op 12 februari 2020 bent u van harte welkom bij een bijeenkomst van het Netwerk Dijkmonitoring getiteld 'Zorgplicht: rationeel investeren in meten en monitoren vanuit management-, directie- en bestuurdersperspectief'. Het Netwerk Dijkmonitoring wordt mede mogelijk gemaakt door STOWA, Deltares, Fugro, Arcadis en BZ Ingenieurs & Managers.

Tijdens deze bijeenkomst vertellen Martin Schepers (waterschap Rivierenland), Martin van der Meer (Fugro) u meer over de volgende onderwerpen: lifecycle monitoring (LCM): van theorie naar praktijk; overwegingen voor de toepassing van dijkmonitoring, kijkend naar de gehele lifecycle; de bijdrage van LCM in het verbeteren van het handelingsperspectief van de dijkbeheerder, management, directie en bestuur.

Het Netwerk Dijkmonitoring is hét kennisplatform voor dijkmonitoring in Nederland. Het netwerk fungeert als centraal aanspreekpunt en vraagbaak voor beheerders en adviseurs over dijkmonitoring en werkt agenderend en arrangerend.

Eén van de manieren van kennisdeling is het uitwisselen van ervaringen in concrete en aansprekende cases en best practices. Het Netwerk Dijkmonitoring verzorgt een consistent programma van bijeenkomsten over cases rond dijkmonitoring. De cases worden behandeld vanuit de invalshoek ‘zorgplicht’ en de aansluiting op het WBI. Naast uitgebreid aandacht voor technische diepgang wordt in 2019 ook de verbinding gelegd met directie en bestuur van de dijkbeheerders.

Aanmelden

Stuur een email naar netwerk@dijkmonitoring.nlov.v. van 'Aanmelden bijeenkomst Zorgplicht'

Kijk ook eens op http://www.dijkmonitoring.nl/training/netwerk-dijkmonitoring/ voor het jaarprogramma en de verslagen van vorige workshops.