Bijeenkomst over de Afnameverplichting (ook: afnameovereenkomst)

Op 21 november bent u van harte welkom op een bijeenkomst over de afnameverplichting, ook wel: afnameovereenkomst. De afnameverplichting is een steeds vaker terugkerend onderwerp van discussie. Het behalen van de gestelde verplichting (of doelen) is daarbij van groot belang. De manier waarop die doelen worden bepaald en getoetst zijn vaak bewerkelijk en mede daardoor gevoelig voor fouten. De ledigingstijd van het rioleringsstelsel als alternatieve maatstaf zou die bezwaren kunnen ondervangen. Wij willen graag met u in gesprek over de mogelijkheden, en de eventuele hobbels en valkuilen van deze alternatieve aanpak.

Aanmelden

Tot nu toe bepalen de waterschappen (met veel varianten en maatwerk) de benodigde hydraulische afnamecapaciteit van zuiveringstechnische werken op de Droogweerafvoer (DWA) plus de benodigde pompovercapaciteit. Deze is vaak gebaseerd op afspraken in een OAS, maar uiteindelijk gebaseerd op het toegekende naar het gemengde rioolstelsel afvoerende verharde oppervlak. Daarmee is de basis voor de benodigde afnamecapaciteit afhankelijk van de kwaliteit (en methode) van inventarisatie van verhard oppervlak, hetgeen in het verleden al tot veel gedoe heeft geleid. Met de huidige focus van gemeenten op het uitvoeren van de stresstest verdwijnt voor hen de noodzaak om te blijven investeren in het inventariseren van het verhard oppervlak, waarmee de onderbouwing van de door de waterschappen te maken investeringen steeds minder wordt.

Als alternatief is daarom voorgesteld om het verhard oppervlak als dimensioneringsgrondslag te verlaten en te gaan werken met een overeen te komen ledigingstijd. Immers, de pompovercapaciteit bij gemengde rioolstelsels is voornamelijk bedoeld om het stelsel na de bui weer op tijd leeg te krijgen. Het voordeel van de ledigingstijd als ontwerpgrondslag is dat de onderliggende data voor elke gemeente eenduidig in beheerpakketten wordt opgeslagen en beheerd, terwijl de data van het afvoerend oppervlak steeds lastiger is bij te houden met de toename van voorzieningen bij particulieren en bedrijven.

Nadeel is natuurlijk dat een werkwijze die 30 jaar (of nog langer) is gevolgd, hiermee opzij wordt gezet. Voordeel is wel dat gewerkt kan worden met veel hardere getallen, die niet afhankelijk zijn van steeds nieuwere methodes van inventarisatie.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door STOWA en stichting RIONED.

Concept programma

  • Opening (Bert Palsma)
  • Presentatie I. Huidige wijze vaststellen afnameverplichting en daarvoor gebruikte basisgegevens (Remy Schilperoort)
  • Toelichtende vragen
  • Presentatie II. Houdbaarheid werkwijze in het licht van datagedreven beheer en huidige ontwikkelingen bij werkwijze modelleren rioolstelsels (Jeroen Langeveld)
  • Presentatie III. Alternatieven, waaronder overstappen op ledigingstijd als basis voor afspraken over afnameverplichting, inclusief mogelijke overgangsregelingen etc. (Jeroen Langeveld)
  • Discussie over haalbaarheid alternatieven, mogelijke beren op de weg en inventarisatie of er waterschap(pen) zijn die pilot zou willen opstarten (allen, olv Jeroen Langeveld)
  • Afsluiting (Bert Palsma)