Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Bijeenkomst ‘Wat kan de dijkbewakingsapp App2C voor jou betekenen?’

In de afgelopen jaren heeft STOWA een dijkwachtapp ontwikkeld en getest. Deze noemen we App2C, ofwel: een 'App to see’. Deze app en een bijbehorend dashboard zijn klaar om door waterschappen gebruikt te worden bij dijkbewaking. Tijdens deze bijeenkomst lichten we het gebruik van de app en het dashboard toe.

Aanmelden

Dijkinspecteurs zetten tijdens hoog water hun waarnemingen in de app. Dat doen ze op hun smartphone. De melding van een schade wordt met foto’s en afmetingen plus de exacte locatie direct naar de dijkpost of keringexpert gestuurd. Deze krijgt via een dashboard de schades in beeld, waarbij automatisch een schadescore wordt berekend.

Aan jou als keringexpert, hoofd dijkbewaking of crisiscoordinator wordt deze App2C en dashboard toegelicht. Tevens bespreken we tijdens deze ochtend wat de eisen, voorwaarden en kosten zijn en hoe de gebruikersgroep wordt ingericht. Tijdens de bijeenkomst kun je de App2C downloaden en direct gebruiken. 

Foto onder: foto van het App2C dashboard.