Bijeenkomsten ontwikkeling STOWA-Strategie 2019-2023

STOWA baseert haar activiteiten op een strategie die wij vastleggen in een vijfjaarlijkse nota. Op dit moment werken we aan een nieuwe strategie en bijbehorende strategienota voor de periode 2019-2023. De inbreng van onze deelnemers is daarbij voor ons van groot belang. Wij organiseren hiervoor in september 2018 een aantal regiobijeenkomsten in het land om de ervaringen, verbeterpunten en gewenste ontwikkelingsrichting voor STOWA op te halen.

De bijeenkomsten vinden plaats op de onderstaande data en locaties. Wij nodigen u van harte uit, aanmelden kan via stowa@stowa.nl o.v.v. uw naam en de locatie waar u naartoe wilt komen.

10 september 10-12 uur Rotterdam, Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard
10 september 14-16 uur Den Bosch, Waterschap Aa en Maas
11 september 10-12 uur Nieuwe Buitensoci√ęteit, Stationsplein 1 Zwolle
11 september 14-16 uur Het Waterschapshuis, zaal 3.03 Stationsplein 89 Amersfoort