Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Boekpresentatie 'De Stadsgenese'

Op 25 mei overhandigen Arjan de Zeeuw (directeur Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) en Joost Buntsma (directeur STOWA) het eerste exemplaar van de publicatie 'De Stadgenese' aan Deltacommissaris Peter Glas. Deze online bijeenkomst is in de vorm van een vraaggesprek, met wethouders van de in het boek besproken voorbeeldgemeenten - w.o. Middelburg, Culemborg, Dordrecht en Nijmegen - en Co Verdaas (dijkgraaf Waterschap Rivierenland). U kunt bij deze online presentatie aanwezig zijn.

Wilt u terugkijken; Overhandiging boek stadsgenese

 

Deze bijeenkomst is interessant voor alle bestuurders en professionals die betrokken zijn de klimaatadaptatie en stedelijke ontwikkeling.

Toelichting op de publicatie

De ontwikkeling van steden sluit van oudsher aan op de natuurlijke dynamiek. In een eeuwen durend samenspel van de mens en zijn omgeving heeft het deltaland van Rijn en Maas vorm gekregen. In de stadsuitleg sinds eind 19e eeuw is de samenhang tussen de stad en natuurlijke omgeving echter steeds minder herkenbaar. Het bestaande landschap wordt aan elke wens aangepast. Dat leidt tot eenvormigheid en gebrek aan identiteit. De biodiversiteit neemt af en de kwetsbaarheid voor klimaatverandering neemt toe.

Door de genese van de stad, ofwel de ‘wording’ of het ‘ontstaan’ van de stad te onderzoeken en integraal in beeld te brengen, richten we het vizier opnieuw op de samenhang tussen het natuurlijke systeem en de stedelijke ontwikkeling. In dit boek presenteren we de geneses van acht steden (Amersfoort, Breda, Culemborg, Dordrecht, Haarlem, Middelburg, Nijmegen en Oegstgeest). Waterbeheerders, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, groenbeheerders, gemeentearcheologen, erfgoedmedewerkers, rioolbeheerders, bodemkundigen en milieubeheerders hebben hiervoor hun kennis bij elkaar gevoegd. Daarmee ontstaat een beter begrip van de bodem, de ondergrond en het watersysteem en wordt een nieuwe basis gelegd voor maatregelen en oplossingen voor klimaatadaptatie en identiteitsvolle stedelijke ontwikkeling.

Het boek 'De Stadsgenese' wil een inspiratiebron zijn voor waterschappen, gemeenten en andere organisaties. We reiken een methode aan om een stadsgenese te beschrijven en te gebruiken als basis voor klimaatadaptatie en stedelijke ontwikkeling.