Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

BRIGAID: effectief innoveren in het waterbeheer

Klimaatrampen zoals overstromingen, droogte en wateroverlast, komen in Europa de komende decennia naar verwachting vaker voor, hebben meer impact en veroorzaken meer schade. Doel van BRIGAID is om de ontwikkeling van praktisch bruikbare innovaties te verbeteren om schades te verminderen. BRIGAID slaat een brug tussen innovatoren en waterbeheerders. Tijdens deze middag presenteren wij BRIGAID aan de hand van twee voorbeelden.

Aanmelden

BRIGAID is een Europees project, waarin 24 partners uit Europa samenwerken onder leiding van TU Delft. BRIGAID heeft een methode ontwikkeld om innovaties effectiever door het ontwikkeltraject te geleiden. Op technisch vlak, maar ook wat betreft het vaststellen van de impacts op maatschappelijke sectoren en op het milieu en het inschatten van de maatschappelijke acceptatie. Eindgebruikers, waterbeheerders, kunnen hiermee vlot vaststellen of een bepaalde innovatie rijp is voor inzet in de praktijk, of dat op bepaalde aspecten nog nadere ontwikkeling nog nodig is. In de workshop werken we hands-on met deze methodologie aan de hand van een twee voorbeelden uit de praktijk van het waterbeheer: de Droogtescan en de Landingsbaan.

1. Droogtescan: op welke wijze kan satellietinformatie helpen bij de droogte-inspectie van waterkeringen? Yvette Pluimers (Miramap)

Dit is de centrale vraag van een innovatief onderzoek dat het Hoogheemraadschap van Rijnland en het Netherlands Space Office (NSO) uit hebben laten voeren. Remote-sensingspecialist Miramap heeft een methode ontwikkeld om met behulp van satellietdata te bepalen hoe vochtig de bodem is. De methode levert een beeld van dusdanige kwaliteit en resolutie op, dat het geschikt is voor toepassing op (veen)kades en waterkeringen. Door satellietmetingen vanuit de ruimte te combineren met remote-sensingmetingen in het veld, is het mogelijk een betrouwbare bodemvochtkaart te maken. De resultaten zijn verder uitgewerkt tot een applicatie voor Rijnland: Droogtescan. Tijdens deze workshop willen we met u verder uitwerken hoe dit innovatieve satellietdataproduct kan worden ingezet om de kwetsbaarheid van waterkeringen in kaart te brengen en de veldinspecties (in dit geval bij Rijnland) te ondersteunen en welke kansen en mogelijkheden er zijn.

2. Landingsbaan van digitale informatie innovatie binnen het waterschap (wateroverlast). Hans van Leeuwen (STOWA)

Waterbeheerders hebben de afgelopen jaren op basis van traditionele veldervaringen en peildata, maar ook via modelberekeningen maatregelen genomen om gesteld te staan voor wateroverlastsituaties. De combinatie van deze ‘traditionele’ werkwijze in combinatie met innovatieve technieken (zoals remote-sensing) biedt weer nieuwe mogelijkheden. Maar hoe koppel je deze twee aan elkaar voor een effectieve aanpak van wateroverlast? Dit vereist meer integraal onderzoek. Vanuit STOWA en het Waterschapshuis wordt binnen ‘de Landingsbaan’ stap voor stap gewerkt hoe we dit het best ‘aan kunnen vliegen’. Hans van Leeuwen maakt vanuit de Landingsbaan Verdamping (i.c. de basisinformatie die sinds 2019 operationeel door satellieten en markt wordt opgeleverd via Waterschapshuisprocedure) de koppeling naar droogte als wateroverlastfuncties in de praktijk. Hij gaat ook dieper in op de vraag in hoeverre de Landingsbaan aansluit bij de binnen BRIGAID ontwikkelde methode voor het praktijkgereed maken van innovaties.  

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de programma's, projecten en bijeenkomsten van STOWA?
> Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief

Programma

  • 14:30 uur Welkom
  • 14:35 uur Presentatie BRIGAID en de erbinnen ontwikkelde methode voor het praktijk gereedmaken van innovaties (de BRIGAID TIF Self-assessment tool)
  • 14:55 uur Presentatie over het identificeren van betrouwbare en bruikbare innovaties
  • 15:15 uur Workshop BRIGAID & Droogtescan
  • 16.00 uur Workshop BRIGAID & Landingsbaan
  • 16:45 uur Conclusies
  • 16:45 uur Innovatiemarkt met stands, pitches en posters, hapjes en drankjes
  • 17:30 uur Afsluiting

> Meer informatie over Brigaid