Skip to main content Skip to main nav

Community of Practice Afvalwaterprognoses

Tijdens de Community of Practice afvalwaterprognoses op 12 november delen we met elkaar actuele inzichten rond het maken van afvalwaterprognoses. Op de agenda staan onder meer het COP-werkplan, werkprocessen, data uitwisseling en de relatie tussen prognoses en meten.

Aanmelden

Vanuit de COP starten we met diverse projecten die samen komen in het werkplan. Op de STOWA website ontsluiten we informatie van eerdere bijeenkomsten zoals presentaties en verslagen. Zo wordt de toegang tot kennis nog makkelijker. 

De bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers die afvalwaterprognoses opstellen en betrokkenen bij de informatievoorziening in de afvalwaterketen. Een bijeenkomst waar vakmensen van elkaar leren, ruimte is voor vragen en dilemma’s en uiteraard gelegenheid om bij te praten met vakgenoten. We hopen dat alle waterschappen komen!

Programma

9:00   Inloop met koffie & thee

9:30   Opening en inleiding door onder andere Maarten Claassen

10:00 COP-werkplan en acties sinds vorige COP (20 mei 2019)

  • Concept werkplan, projecten en activiteiten – Mark Lamers & Kees Broks
  • Update business case gezamenlijke prognoses Het Waterschapshuis – Roel van Geene
  • Update van in gang gezette acties - korte pitches van betrokkenen

11:00 Kijkje in elkaars keuken, leren van elkaars werkprocessen

  • Hoe doen we het eigenlijk? En waar loop je tegen aan? Aan de hand van procesbeschrijvingen of procedures verkennen we elkaars werkwijze. Welke stappen doorloopt je? Waarvoor en hoe vaak doe je het? Onder andere op basis van ervaring van Marc van der Wulp en Diana Beltgens (Hollandse Delta) duiken we de diepte in en verkennen we de meerwaarde voor de COP deelnemers.

12:30 Lunch

13:15 Data uitwisseling. Hoe zorgen we dat we altijd toegang tot elkaars data krijgen?

  • De standaarden van GWSW in relatie tot afvalwaterprognoses en mogelijk nieuwe koppelingen naar databronnen. – Mark Pouw (Brabantse Delta)
  • Ontwikkeling uitwisselingsportaal en omgeving. Werk in uitvoering van Rijnland; een portaal met verschillende functies eromheen. – Guido Schaepman (Rijnland)

14:30 Pauze

15:00 Meten is weten. Over de relatie tussen prognoses en meten

  • Afvalwaterprognoses opstellen op basis van metingen. - Wim de Blecourt (Drents Overijsselse Delta)

15:45 En nu verder. Oogst en vervolg

  • De COP wordt afgesloten met het delen van inzichten en afspraken over de volgende bijeenkomst, acties of nieuwe projecten. En afspraken over hoe je daaraan mee kan doen.

16:00 Einde en aansluitend borrel