Community of Practice Aquathermie, thema ‘Bancaire financiering van Aquathermie’

Aard Kluck (Public Finance) en Frenk van der Vliet (CCO en stuurgroeplid NAT) van de Nederlandse Waterschapsbank nemen je in dit webinar mee in de mogelijke vormen van bancaire financiering van een aquathermieproject. Ze staan onder andere stil bij de verschillen en raakvlakken tussen balansfinanciering en projectfinanciering. Ook gaan ze in op de eisen die financiers kunnen stellen voordat ze een financieringsaanvraag in overweging nemen en hoe om te gaan met risico’s. Het belang van SDE++ en/of andere subsidies voor de financierbaarheid van een businesscase komt ook kort aan bod.

Na afloop van het webinar heb je de kenmerken van de verschillende financieringsvormen in beeld en kun je een afweging maken die het beste bij jouw situatie past. De Nederlandse Waterschapsbank is partij in de Green Deal Aquathermie en is betrokken bij de uitvoering van de kennis- en onderzoeksagenda, specifiek op het thema financiering.

Aanmelden via info@aquathermie.nl

Het Netwerk Aquathermie & STOWA

De organisatie van deze dag is in handen van het Netwerk Aquathermie. Dit geeft invulling aan de doelen van de Green Deal Aquathermie, als onderdeel van het Klimaatakkoord. Het netwerk brengt de mogelijkheden in kaart om met aquathermie gebouwen te verwarmen en/of te koelen, om zo een versnelling te brengen in de warmtetransitie. Hiervoor ontwikkelen en delen partijen en partners in het netwerk kennis en praktijkervaringen met aquathermie. STOWA is een van de ondertekenaars van de Green Deal Aquathermie.