Community of Practice Aquathermie thema 'financiering'#AFGELAST

Op woensdag 1 april vindt de volgende bijeenkomst plaats van de Community of Practice Aquathermie. Tijdens deze CoP staat het thema financiering centraal.

We zijn deze dag te gast in het Friese Heeg. Met een reden. Het burgerinitiatief 'Warm Heeg' wil het dorp Heeg verwarmen met warmte uit het Heegermeer. Hoe krijgen ze het project financieel van de grond? Tijdens deze bijeenkomst belichten we het financieringsvraagstuk bij aquathermie projecten vanuit uiteenlopende invalshoeken, door diverse betrokkenen. 

Binnenkort kunt u zich aanmelden voor deze dag.

De organisatie van deze dag is in handen van het Netwerk Aquathermie. Dit geeft invulling aan de doelen van de Green Deal Aquathermie, als onderdeel van het Klimaatakkoord. Het netwerk brengt de mogelijkheden in kaart om met aquathermie gebouwen te verwarmen en/of te koelen, om zo een versnelling te brengen in de warmtetransitie. Hiervoor ontwikkelen en delen partijen en partners in het netwerk kennis en praktijkervaringen met aquathermie. STOWA is een van de ondertekenaars van de Green Deal Aquathermie.