Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Community of Practice 'Rwzi-effluent en effectgerichte beoordeling'

Effectgerichte methoden geven veel inzicht in de ecotoxicologische risico’s van stoffen als medicijnresten in afvalwater van rwzi’s. Het onderzoek met deze methoden is echter nog in een opstartfase. In een Community of Practice willen we bestaande ervaringen delen en gezamenlijk werken aan gestandaardiseerde toepassing. Op 3 april vindt de eerste bijeenkomst plaats van deze CoP.

Aanmelden

Binnen de ketenaanpak ‘Medicijnresten uit Water’ wordt onder andere gekeken naar de mogelijkheden voor een vergaande zuivering op rwzi’s. De afgelopen jaren zijn hiertoe meerdere studies en pilotprojecten uitgevoerd en de verwachting is dat er nog meer zullen volgen. Hierbij zal de effectiviteit van deze vergaande zuiveringstechnieken niet alleen via chemische monitoring maar ook via biologische effectmetingen aangetoond worden. Nu de resultaten van twee nieuwe onderzoeken naar biologische effectmetingen beschikbaar komen, kan bekeken worden wat ons dat leert over de toegepaste methoden en hoe we de toepassing kunnen standaardiseren.

Standaardisatie is onder andere nodig voor de op te starten demonstratieprojecten gericht op vergaande zuivering binnen de bijdrageregeling ‘Zuivering medicijnresten’ van het ministerie van IenW. In deze projecten zal de verbetering van de kwaliteit van rwzi-effluent niet alleen aan de hand van stofconcentraties (chemische analyses) worden vastgesteld. Hierbij wordt ook de analyse van milieurisico’s met biologische effectmetingen betrokken. De prestatievereisten van de vergaande zuiveringstechnieken zullen worden gekenmerkt als een bepaald verwijderingspercentage voor een select aantal stoffen. Deze worden als gidsstof gezien voor verwijdering van microverontreinigingen én als een vermindering van de risico’s voor het waterleven in het ontvangende oppervlaktewater op basis van biologische effectmetingen. Voor een goede beoordeling van de milieurisico’s en vergelijking van de verschillende zuiveringsmethoden is gestandaardiseerde toepassing een must. 

Wat gaan we doen?

Op woensdagmiddag 3 april zetten we een eerste stap op weg naar gestandaardiseerde toepassing. Gerard Rijs (RWS) gaat in op de toepassing van effectgerichte methoden en hun meerwaarde voor onderzoek aan rwzi-effluent. Daarna neemt Ron van der Oost (Waternet) u mee in de resultaten van een vergelijkend onderzoek naar extractietechnieken en effectgerichte methoden op drie rwzi’s en zal Wim van der Hulst (Waterschap Aa en Maas) in gaan op de eerste resultaten van biologische effectmetingen in een lopend onderzoek naar vergaande zuivering bij de rwzi van Aarle-Rixtel. Er wordt een voorstel gedaan voor een eerste standaardisatie tot een uitvoeringsprotocol en gezamenlijk kan worden nagedacht over openstaande vragen, kennishiaten en in hoeverre al gepland onderzoek in 2019 hierin voorziet.

Praktische informatie

De dag is bedoeld voor medewerkers van waterschappen, adviesbureaus, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en overige belangstellenden en vindt plaats in Amersfoort. Voor meer informatie over deze bijeenkomst kun je contact opnemen met Jaap Postma.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de programma's, projecten en bijeenkomsten van STOWA?

> Meld u direct aan voor onze digitale nieuwsbrief