Configuraties Aquathermie: van potentie naar realisatie

Op 7 juli presenteren STOWA, CE Delft en Syntraal de beslisboom Aquathermie. Deze helpt bij het bepalen van de aquathermie-configuratie die je op een specifieke plek nodig hebt, en daarmee van de haalbaarheid en betaalbaarheid ervan.

Aanmelden

Bij de zoektocht naar duurzame warmtebronnen biedt aquathermie in veel gevallen een kansrijk alternatief voor aardgas. Voor het succesvol realiseren van aquathermie is van belang de warmtevraag en het warmte-aanbod goed in beeld te hebben. De ontwikkelde Aquathermie-viewer geeft per locatie inzicht in de potentie van de warmte uit water. 

Daarmee is nog niet de vraag beantwoord, of aquathermie in een specifiek geval haalbaar en betaalbaar is en kan wedijveren met andere (duurzame) alternatieven. Hiervoor is een beslisboom ontwikkeld. Hiermee kan de economische haalbaarheid van Aquathermie inzichtelijk worden gemaakt, door aan te geven welke type warmtenet logisch is en hoe de mogelijkheden voor opslag van de warmte ingevuld kunnen worden.

De ontwikkelde beslisboom geeft inzicht in deze
technische en economische keuzes op wijkniveau. De keuzes gaan over antwoorden op vragen als: welke bron gebruik je? Hoe regel je de eventuele warmteopslag? Welke leveringstemperatuur wil je bereiken?
Moet je bijstoken met andere warmtebronnen om de gewenste leveringstemperatuuur te halen, en hoe doe je dat?

Als alle stappen zijn doorlopen is inzicht in de meest kansrijke configuratie die op wijkniveau ontwikkeld kan worden.

> Lees meer over het project waarin de beslisboom wordt ontwikkeld

Programma

  • Introductie onderzoek configuraties aquathermie
  • Stapsgewijze toelichting beslisboom
  • Pauze
  • Toelichting doorrekening configuraties voor twee voorbeeldwijken