Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Congres 'Broeikasgasemissies uit oppervlaktewater'

Op 15 juni organiseert STOWA het congres ‘Broeikasgassen uit oppervlaktewater’, waarin we stilstaan bij de maatschappelijke opgave en vanuit een breed waterbeheerperspectief kijken naar de stand van zaken op het gebied van onderzoek naar de uitstoot van broeikasgassen uit oppervlaktewater. In het middagprogramma worden in verdiepende deelsessies verschillende onderzoeken centraal gezet.

Oppervlaktewater van bijvoorbeeld plassen, meren en sloten stoot broeikasgassen uit. In het kader van de klimaatopgave is het belangrijk om in kaart te brengen waar dit speelt en hoe groot de uitstoot is. De afgelopen jaren zijn er verschillende onderzoeken gestart naar de uitstoot van broeikasgassen uit oppervlaktewater.


Meer informatie; stuur dan een e-mail naar Suzanne Verkoren

Deze bijeenkomst is bedoeld voor waterbeheerders op het gebied van waterkwaliteit en duurzaamheid, (beleid, adviseur of specialist) en adviseurs, medewerkers van kennisinstellingen met relevante werkvelden/specialismen en terreinbeherende organisaties.

Programma

09.30-10.00 uur: Inloop en ontvangst

10.00-10.10 uur: Plenaire opening en welkom door dagvoorzitter Pui Mee Chan (STOWA)

10.10-10.40 uur: Minicollege broeikasgasemissies uit oppervlaktewater door Sarian Kosten (Hoogleraar Aquatic Ecology and Environmental Biology aan de Radboud Universiteit Nijmegen)

10.40-11.00 uur: panelgesprek met Tessa van der Wijngaart (STOWA), Anne Marieke Motelica (Waternet), Eric Arets (WUR) en Sarian Kosten (RUN)

11.00-11.15 uur: koffiepauze

11.15-12.30 uur: korte presentaties lopende onderzoeken

12.30-12.35 uur: afsluiting ochtendprogramma

12.35-13.25 uur: lunch

13.30-14.30: Subsessie ronde 1 met drie parallelsessies:

  • Modelleren met Bob Brederveld (Witteveen+Bos) en Lisette de Senerpont Domis (NIOO)
  • Meettechnieken met Martine Kox (Deltares), Gijs van Dijk (B-Ware) en Ralf Aben (RUN)
  • Handelingsperspectieven met Sacha de Rijk (Deltares), Sebastiaan Schep (Witteveen+Bos) en Quinten Struik (RUN)

14.30-14.40 uur: wisselmoment

14.40-15.40 uur: Subsessie ronde 2 met drie parallelsessies:

  • Modelleren met Bob Brederveld (Witteveen+Bos) en Lisette de Senerpont Domis (NIOO)
  • Meettechnieken met Martine Kox (Deltares), Gijs van Dijk (B-Ware) en Ralf Aben (RUN)
  • Handelingsperspectieven met Sacha de Rijk (Deltares), Sebastiaan Schep (Witteveen+Bos) en Quinten Struik (RUN)

15.40-16.15 uur: plenaire terugkoppeling, wrap-up en afsluiting

16.15-17.00 uur: borrel