Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Inspiratieochtend 'Continu inzicht'

In het NKWK-onderzoeksproject ‘Continu Inzicht’ ontwikkelen RWS, vijf waterschappen en STOWA praktisch toepasbare kennis en methoden om op ieder moment een actueel beeld te hebben van de sterkte van waterkeringen. Tijdens deze bijeenkomst gaan de organisatoren graag met u in gesprek over dit project en de potenties ervan voor waterkeringbeheerders. Dat doen we aan de hand van zes cases voor waterschappen en Rijkswaterstaat.

Onderaan deze pagina vindt u het verslag en de presentaties van deze dag.

De moderne waterbeheerder dient ‘in control’ te zijn. Populair gezegd kan hij een risico-thermometer in zijn dijken steken om te kijken hoe zijn keringen er nu en in de komende dagen erbij liggen en hoe het staat met de waterveiligheid. Ook kunnen waterkeringbeheerders aan andere partijen uitleggen wat ze wel en niet van de hen mogen verwachten. De actuele status (het actuele veiligheidsbeeld) van het veiligheidssysteem is in beeld en op basis van weer- en waterverwachtingen kan men enige tijd vooruitkijken.

De kern van continu inzicht is het opstellen van één informatiebasis (zgn. single point of truth) van waaruit wordt gehandeld. Deze informatiebasis bestaat uit data die, gecombineerd met kennis, leiden tot resultaat. Dit continu inzicht is de basis voor de beheertaken (als crisisbeheersing, beheer en onderhoud, inspecteren, beoordelen en de zorgplicht) rondom waterkeringen. Dit inzicht wordt ook telkens verbeterd door uitvoering van deze beheertaken. Data en kennis (met zowel rekenregels als de confrontatie met een beheerdersoordeel en bewezen sterkte) kunnen verbeteren, wat leidt tot steeds betere informatie.

Inzicht in de actuele sterkte van waterkeringen en risico’s vormen zo de basis voor de prioritering van maatregelen. Zowel tijdens het dagelijks beheer, tijdens hoogwater, tijdens droogte als voor het maken van jaarplannen bij zowel primaire- als ook regionale keringen.

We nodigen u van harte uit om deze bijeenkomst bij te wonen, op woensdag 20 maart, van 9.00 tot 12.00 uur in Burgers’ Zoo in Arnhem. U bent welkom vanaf 8.30 uur. Na afloop is er een lunch. Let op: hier dient u zich wel voor op te geven op het aanmeldformulier. Deelname is kosteloos.