CoP Afvalwaterprognoses

Afvalwaterprognoses zijn van belang voor de planning van zuivering- en transportcapaciteit, het operationeel beheer en voor inzicht in emissies, omvang discrepantie en oorzaken van overlast. Na een landelijke kennisdag in november 2018 bleek er behoefte om verbeteringen samen vorm te geven. Er is gestart met een Community of Practice (CoP) om van elkaar te leren, kansen te benutten en hobbels te nemen.

Waterschappen en gerelateerde organisaties zijn van harte welkom om 20 mei aan te sluiten bij de CoP-bijeenkomst afvalwaterprognoses. Het is een verdiepende bijeenkomst waarin vakmensen van elkaar leren. De bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers die afvalwaterprognoses opstellen en betrokkenen bij de informatievoorziening in de afvalwaterketen. Dus voor vakmensen actief met afvalwaterprognoses en collega’s met GIS achtergrond bij alle waterschappen. De COP wil alle waterschappen betrekken. Het je interesse? Laat het ons weten.

Op 20 mei staan twee onderwerpen centraal:

  • GeoDyn is één van de toepassingen die de waterschappen gebruiken. Er is een gebruikers werksessie waarbij je zelf aan de knoppen gaat zitten en berekeningen maakt met de GeoDyn Toolbox in ArcGIS. 
  • En een verdieping op de beschikbaarheid en kwaliteit van data voor afvalwaterprognoses.

Aanmelden kan via stowa@stowa.nl o.v.v. 20 mei.

09:30    Inloop
10:00    Welkom en kennismake'
10:30    Werksessie 'Onder de motorkap bij GeoDyn"
12:30    Lunch, netwerken en inventariseren
13:30    Beschikbaarheid en kwaliteit van data voor afvalwaterprognoses
15:30    Het vervolg van CoP en meer
16:00    Afsluiting

Op de Hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de programma's, projecten en bijeenkomsten van STOWA?
> Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief