CoP Beheer en Onderhoud ‘Klimaat en Beheer & Onderhoud: ‘Voorbereid op de toekomst?’

Op donderdag 9 mei 2019 vindt er een bijeenkomst plaats van de CoP beheer en Onderhoud, getiteld ‘Klimaat en Beheer & Onderhoud: ‘Voorbereid op de toekomst?’ Op deze dag staan praktische presentaties op het programma over peilbeheer, waterkwaliteit en ecologie in relatie tot klimaatveranderingen. Welke veranderingen verwachten we en hoe kunnen we daar binnen het handelingsperspectief van beheer & onderhoud goed op inspelen?

Aan de orde komen onder meer: 

  • Wat te doen met vissterfte door droogte? 
  • Dilemma’s bij géén, te zout of té voedselrijk water
  • Klimaatscenario’s en effecten op waterbeheer door het KNMI
  • 1000 stuwen omhoog om meer water vast te houden: balans tussen wateroverlast en -tekort.

Daarnaast staat een veldbezoek op het programma bij een aantal beken, waar Waterschap Vallei en Veluwe afgelopen zomer druk mee was. Medewerkers van Vallei en Veluwe zullen de gemaakte keuzes / dilemma’s toelichten.

> Meer informatie en aanmelden