Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

CoP Beken en Rivieren ‘Geulpatronen van beken en de implicaties voor beekherstel’

Op 12 mei ben je van harte welkom bij het webinar ‘Geulpatronen van beken en de implicaties voor beekherstel’. Hierin gaat Jasper Candel in op de morfologische verschillen tussen meanderende en lateraal stabiele beeksystemen, en legt hij samen met Mieke Moeleker de relatie met de ecologische toestand van beken.

Uitzending gemist: STOWA YOU TUBE

Het meanderen van beken is een natuurlijk proces waarbij de geul van een beek zich verplaatst en, onder invloed van de stroming, buitenbochten eroderen en sediment wordt afgezet in binnenbochten. Eén van de meest gebruikte herstelmaatregelen in (rechtgetrokken) beken is het weer laten meanderen van de geul. De geul wordt weer slingerend aangelegd, zoals op historische kaarten nog zichtbaar is.

Echter, in herstelde beektrajecten zal er hierna zelden sprake zijn van echte meandering.  Veel beken hebben onvoldoende energie om hun oevers te eroderen, en zijn lateraal stabiel, wat wil zeggen dat de geul zich nauwelijks verplaatst door de tijd. Kortom, er is nauwelijks verplaatsing.

Het promotie onderzoek van Jasper Candel (Wur) heeft laten zien dat er in lateraal stabiele beeksystemen wel scherpe bochten kunnen voorkomen. Dergelijke scherpe bochten worden echter zelden aangelegd in herstelprojecten.

In dit webinar gaat Jasper Candel in op de morfologische verschillen tussen meanderende en lateraal stabiele beeksystemen, en stelt hij samen met Mieke Moeleker(Aquon) de vraag: in hoeverre zou de ecologische staat van beken kunnen profiteren van een betere aansluiting met de natuurlijke geulpatronen en bijbehorende morfologische processen?

Jasper Candel e.a. schreven een artikel over de geulpatronen van beken en de implicaties ervan voor beekherstel. Dit artikel kunt u hieronder downloaden.