Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

CoP Beken en Rivieren 'Wateroverlast, de andere kant van de droogtemedaille?' (live)

In het voorjaar heeft de CoP in een aantal webinars aandacht besteed aan de droogte en aan maatregelen om de droogte tegen te gaan. In de najaarsbijeenkomst van 7 oktober gaan we in op de gevolgen die deze maatregelen soms met zich mee kunnen brengen: wateroverlast! En vooral op de instrumenten en oplossingsrichtingen om daar weer mee om te gaan.

Programma

In het ochtendprogramma gaan we verder waar we in het voorjaar waren gebleven en zoeken we naar een antwoord op enkele prangende vragen.

In de webinar van 21 januari was er aandacht voor het vertragen van de afvoer door het laten staan van vegetatie in de watergang. Steeds meer waterbeheerders slag erin hun maaibeheer te extensiveren. Tegelijkertijd neemt de kans op piekbuien in de zomer toe. In combinatie met meer vegetatie in de watergang kan dit leiden tot ‘water op het land’. Hoe zit het eigenlijk met deze piekbuien? En hoe erg is ‘water op het land’ voor de boer?

Op 11 februari stonden we stil bij het vasthouden van water in de haarvaten. Hiermee kan de grondwaterstand structureel worden verhoogd. Op sommige plekken is dit helemaal geen probleem, maar soms levert dit ook problemen op voor het landgebruik. Hoe groot is dit probleem eigenlijk, en waar treedt het vooral op?

Na een kijkje in De Zumpe, een natuurgebied ten oosten van Doetinchem waar recent maatregelen zijn genomen om (nog meer) water vast te houden, gaan we in gesprek over instrumenten en oplossingsrichtingen voor de geschetste dilemma’s rond water vasthouden. Welke oplossingen en ideeën zijn al voorhanden? Wat zijn de ervaringen? Een aantal sprekers zullen ons op weg helpen, en we zijn ook benieuwd naar uw ideeën. Zo creëren we hopelijk een mooi palet aan instrumenten en oplossingsrichtingen waar we verder mee aan de slag kunnen.

Bekijk hier het filmpje van Gert-Jan van Duinen over de toepassing van natte teelten in beekdalen

Deelname is gratis, maar er worden wel kosten gemaakt voor je komst. Ben je aangemeld maar verhinderd, meld je dan af via stowa@stowa.nl. Verder houden wij ons aan de landelijke corona-richtlijnen die op dat moment gelden.

STOWA werkt volgens de richtlijnen van de rijksoverheid. Heb je klachten, laat je testen en blijf thuis. Je kunt gevraagd worden een geldige Corona QR-code te tonen. Houd daar rekening mee.