Cursus Aquathermie

Aquathermie is een verzamelbegrip voor het winnen van warmte en koude uit oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater. In deze tweedaagse cursus worden de hiervoor toegepaste technieken en de potentieel winbare hoeveelheden energie behandeld. Ook komen de rollen van de bij Aquathermie betrokken partijen, alsook de juridische aspecten en financiële haalbaarheid van aquathermie aan de orde.

Aquathermie is een kansrijk alternatief voor aardgas in de energietransitie. Veel initiatieven om de gebouwde omgeving aardgasvrij te maken werken met aquathermie. In een mix van theorie en praktijk behandelt deze cursus de technische, financiële, organisatorische en juridische aspecten van aquathermie. Ook de juridische aspecten en de financiering van aquathermieprojecten komen aan de orde. Deze kennis ga je tenslotte toepassen in een  praktijkcasus.

Na het volgen van deze cursus:

  • heb je inzicht in de techniek van thermische energie uit oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater;
  • kun je werken met potentiekaarten;
  • ken je de rollen van deelnemende partijen in een aquathermieproject;
  • heb je inzicht in de juridische aspecten;
  • heb je inzicht in de financiële haalbaarheid en financiering;
  • kun je de opgedane kennis toepassen in een praktijkcasus.

Doelgroep

Deze cursus is specifiek bedoeld voor project- en programmaleiders, projectmedewerkers en adviseurs, werkzaam bij gemeenten, provincies en adviesbureaus werkzaam aan de energietransitie in de gebouwde omgeving

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen 995 euro ex BTW, inclusief materialen en catering.

>Meer informatie en aanmelding

De cursus wordt gegeven door PAOTM in samenwerking met STOWA.