Skip to main content Skip to main nav

Cursus Aquathermie

Aquathermie is een verzamelbegrip voor warmte en koude uit oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater. In de cursus worden deze technieken en de potentieel winbare hoeveelheden energie behandeld. Ook komen de rollen van deelnemende partijen, de juridische aspecten en financiële haalbaarheid van de verschillende technieken aan de orde.

Na het volgen van de cursus:

  • Heb je inzicht in de techniek van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) en drinkwater (TED)
  • Kun je werken met potentiekaarten
  • Ken je de rollen van deelnemende partijen in een aquathermieproject
  • Heb je inzicht in de juridische aspecten
  • Heb je inzicht in de financiële haalbaarheid en financiering
  • Kun je de opgedane kennis toepassen in een praktijkcasus

Voor wie?

Project- en programmaleiders, projectmedewerkers en adviseurs, werkzaam bij gemeenten, provincies en adviesbureau’s werkzaam aan de energietransitie in de gebouwde omgeving

De cursus wordt gegeven door PAOTM, in samenwerking met STOWA.

De cursus vindt online plaats, op 30 en 31 maart, 6 en 7 april, van 09.00 tot 12.30 uur.

> Meer informatie en aanmelding