Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Cursus 'Ecologisch Oeverbeheer'

In de cursus Ecologisch Oeverbeheer van de Stichting Wateropleidingen evalueer je diverse oevers in het veld op ontwerp, standplaatsfactoren en vormen van beheer. Je bestudeert de ontwikkeling van de oever en de relaties tussen beheer, waterkwaliteit en natuurontwikkeling. Je leert na te denken over wat je met de oever wilt bereiken. En je formuleert de handvatten voor succes door gerichte evaluatie en onderlinge kennis- en ervaringsdeling. De cursus start op 24 mei en telt drie bijeenkomsten.

Komende jaren worden duizenden kilometers oevers heringericht om de waterkwaliteit te verbeteren en/of natuur te ontwikkelen. Deze maatregelen passen in de eisen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). De huidig ingerichte oevers voldoen niet altijd aan de streefbeelden. De oorzaken zijn divers; de inrichting maar ook het onderhoud is van groot belang. Al bij de inrichting van de oevers moet veel aandacht zijn voor het beheer. Om dat te realiseren is een goed overleg tussen binnen-, buitendienst en aannemerij in de ontwerp- en aanlegfase belangrijk maar ook tijdens de beheerfase waar de wijze van onderhoud een cruciale factor is.

> Meer informatie en aanmelden